ВЫБОР

Уж если выпил двести грамм,
Не заходи ты в «Инстаграм».

А так же в прочие «фейсбуки».
Не обрекай себя на муки.

Зайди ка ты в простой пивбар,
Где шум, где дым, где перегар.

Где и скандалят, и скорбят.
Так будет лучше для тебя.

Reklama
Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

VALDŽIOS KAPITULIACIJA

Lietuvos valdžia negailestingai kovodama su nesisteminės opozicijos, ypač kairiųjų pažiūrų visuomenininkais, žurnalistais bei politikais, kapituliavo prieš vietinius nacistus. Kapituliavo pirmiausia socialine – psichologine prasme.

Policija nusprendė nepradėti tyrimo dėl naujai iškabintos nacių kolaboranto Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos ant Vrublevskio bibliotekos pastato Vilniuje.

Nors ir sostinės meras, ir šalies premjeras pripažino, kad tokia akcija yra neteisėta, bet teisėsaugos institucijos į visą šį reikalą nesikiš. Atseit, tegul sprendžia Kultūros paveldo departamentas.

Ką gi, mūsų valdžia kuruodama bei mokydama pomaidaninę Ukrainą, kurioje restauruojama nacistinė ideologija ir nevaržomai siautėja pronacistinės grupuotės, pati užsikrėtė „ukrainietišku virusu“.

Vieša atminimo lentos iškabinimo akcija – tai jau ne pirmas bandymas po „tautinio patriotizmo“ vėliava prastumti nacistinę (kol kas kultūrinę) diktatūrą mūsų šalyje. Valdančio elito priešinamasis tokioms tendencijoms turi daugiau imitacinį, nei realų pobūdį.

Ankščiau vykdomos neteisėtos akcijos (eisenos su nacistiniais šūkiais ir panašiai), kuriose dalyvavo ir kai kurie mūsų tautinės inteligentijos atstovai, paruošė tinkamą dirvą dabartinei faktiškai valdžios kapituliacijai. Būtent kapituliacijai, nes ši istorija ženklina esminį politinį – psichologinį lūžį visuomenės sąmonėje.

Psichologinis smurtas skirtingai nuo fizinio yra daugiapakopis procesas, kurio eigoje nei smurtautojas, nei jo auka gali net iš pradžių nesuvokti savo tikro vaidmens. Atseit, visa tai tik smulkmena, santykių aiškinimasis tarp „saviškių“. Pamažu tautiniai patriotai pasijunta visagaliais galutinės tiesos nešėjais, o valdžios atstovai priversti tokiai „istoriniai misijai“ nuolaidžiauti, o paskui ją ir palaikyti. Pačioje valdžioje yra nemažai įvairaus rango pareigūnų su atitinkamom ideologinėm nuostatom.

Šio proceso išdavoje visuomeninėje sąmonėje vyksta psichologinė metamorfozė – teisus pasirodo ne tas, kuris teisus, o tas, kuris valingesnis. „Valios triumfas „ – taip vadinosi garsus L. Riefenstahl dokumentinis filmas, šlovinantis nacistinės Vokietijos lyderį A. Hitlerį. Šis filmas laikomas efektyviausiu kada nors sukurtu propagandos kūriniu ir 1937 metų pasaulinėje parodoje Paryžiuje buvo apdovanotas aukso medaliu.

Kadangi istorija dažnai kartojasi kaip tragifarsas, tai mūsuose visa ši „atmintlentinė“ karuselė (pakabino – nuėmė – vėl pakabino), visas šis „neigimo neigimas“ kol kas byloja ne tiek apie valingą neonacių stiprybę, kiek apie bevalią valdžios silpnybę. Bet tai tik kol kas… Buržuazinė demokratija ir fašistinė diktatūra turi bendrą klasinį pagrindą ir vieno režimo transformavimąsi į kitą dažnai skiria būtent toks „menkniekis“ kaip socialinė psichologija.

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą

VALSTYBĖS BIUDŽETO ESMĖ

Valstybė visuomenėje atlieka 2 pagrindines funkcijas: klasinę ir vadybinę. Pirmoji – tai viešpataujančios klasės padėties įtvirtinimas ir ginimas. Antroji – visos visuomenės bendrų reikalų tvarkymas. Abi šios funkcijos tarpusavyje dialektiškai susietos ir persipynusios. Bendrų reikalų tvarkymas (brutaliais ir/ar subtiliais metodais) vykdomas viešpataujančios klasės naudai, o jos grupinius – socialinius interesus valstybė pristato (ekonomiškai, politiškai, ideologiškai ir kt.) kaip visai visuomenei naudingus dalykus.

Dabartinio globalinio finansinio kapitalizmo sąlygomis klasinė-vadybinė valstybės misija pirmiausia realizuojama per jos biudžetinę politiką. Biudžetas – tai planas, pagal kurį skirstomos valstybės lėšos. Būtent per biudžetą valstybė organizuoja lėšų perskirstymą tarp gamybinės sferos ir negamybinio sektoriaus, tarp šalies regionų, tarp atskirų ūkio šakų, tarp socialinių grupių ir klasių. Biudžetas – tai esamos socialinės – ekonominės santvarkos esminė finansinė išraiška, jos gamybinių bei kitokių santykių nuolatinio reprodukavimo svertas.

Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės istoriją nuolat buvo skelbiama apie socialiai orientuoto biudžeto sudarymą eiliniams naujiems metams. Štai ir 2018 metų pabaigoje mūsų šalies Seimas patvirtino įstatymu Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžetą – 10 589 633 tūkst. eurų pajamų (įskaitant 1 921 550 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), 11 705 915 tūkst. eurų asignavimų (įskaitant 2 242 741 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) išlaidoms ir turtui įsigyti (kartu su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis asignavimai viršija pajamas 1 116 282 tūkst. eurų).

Pasak finansų ministro Viliaus Šapokos, šiuo biudžetu bus siekiama įgyvendinti struktūrines reformas, mažinti skurdą ir kaupti rezervą ateičiai. Pasak jo, labiausiai išlaidos augs švietimo ir mokslo, sveiktos ir socialinės apsaugos srityse. Apie buvusį 2018 metų biudžetą premjeras S. Skvernelis irgi kalbėjo gražiai: „Tai socialiai jautriausias biudžetas, nes socialinei atskirčiai mažinti skiriame daugiau nei pusę milijardo eurų. Priėmus Vyriausybės siūlymus, didesnes pajamas nuo sausio 1 dienos gaus dauguma Lietuvos gyventojų“.

Deja, nepaisant visų valdžių deklaruotų kilnių „biudžeto socializavimo“ siekių skurdas ir nelygybė Lietuvoje tebėra vieni didžiausių ES. Skurdo rizikos lygis 2018 m. šalyje siekė 22,9% ir, palyginti su 2017 m., nepakito. 2018 m. apie 645.000 šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste gavo 18,8% gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose– 13,8%, kituose miestuose– 27%), kaime– 31,3%. Skurdo rizikos lygis mieste, palyginti su 2017 m., padidėjo 1,5 proc. punkto (penkiuose didžiuosiuose miestuose padidėjo 2,1 proc. punkto, kituose miestuose– 0,9 proc. punkto), o kaime– sumažėjo 3,1proc. punkto“, – rašoma Statistikos departamento pranešime. Lietuva lyderiauja Europoje ir pasaulyje pagal emigracijos, savižudybių, alkoholizmo, korupcijos lygį, pagal socialinės atskirties mastus ir kainų augimo koeficientą bei tuo pačiu ji yra ES autsaiderė pagal visus socialinius rodiklius, pagal darbo užmokesčio (valandinio ir minimalaus), pensijų, stipendijų, kitų socialinių išmokų dydžius.

Taigi, kaip paaiškinti tokią paradoksalią situaciją – pastovų, atseit, „socialiai orientuotą“ biudžetą ir „stabilų“ skurdo ir socialinės atskirties lygį? Reikalas tas, kad socialinė bet kurios šalies būklė priklauso ne tik ir ne tiek nuo valdžios ir jos net pačių geriausių ketinimų, kiek nuo egzistuojančios visuomeninės santvarkos ir nuo valdančiosios klasės ekonominių interesų. Kokia bebūtų kapitalo valdžia – dešinieji, kairieji ar centristai – vis vien ji priversta bus atstovauti pirmiausia kapitalo interesams ir tik paskui – visiems kitiems. Išvystyto kapitalo kraštuose „visiems kitiems“ tenka daugiau, kadangi čia sukaupti buvusio kolonijinių ir neokolonijinių neekvivalentinių mainų resursai, kurių dėka ir užtikrinamas aukštas pragyvenimo lygis „visiems“. Į globalinio išnaudojimo nišą XX amžiaus pabaigoje pateko ir buvusio socialistinio bloko šalys. Ir tai „brandaus“ kapitalizmo kraštams atnešė milžiniškus viršpelnius, dalis kurių atiteko ir dirbantiesiems. Visos socialinės išlaidos kapitalui kompensuojamos per atitinkamą biudžeto perskirstymą. Stambaus kapitalo pelnai dėl socialinių valstybės programų mažai nukenčia. Struktūrinių ES fondų lėšos, kuriomis „šelpiamos“ periferinės Europos Sąjungos šalys, formuojamos ne iš kapitalo pelnų, o iš biudžeto, tai yra visų mokesčių mokėtojų sąskaita. „Altruistiškai“ Europos Sąjungos ekonominei politikai aukojasi ne kapitalas, o paprasti daugiau išsivysčiusių ES šalių gyventojai.

Kita vertus transnacionalinis kosmopolitinis ES kapitalas suinteresuotas pigios ir kvalifikuotos darbo jėgos zonos bei aukštų kainų rinkos išlaikymu savo periferijoje. XXI amžiaus pradžioje atsilaikyti ir ištrūkti iš panašaus globalinio kapitalizmo išnaudojamųjų šalių „klubo“ pavyko tik komunistinei Kinijai ir Putino Rusijai.

Visai kitas dalykas, tokios periferinio kapitalizmo šalys kaip Lietuva. Mūsuose dar tęsiasi pirminis kapitalo kaupimas, su visomis šio proceso, aprašyto dar K. Markso, pasekmėmis daugumai vietinių gyventojų. Tik anais laikais žmonės kažkaip priešinosi, laužė darbo mechanizmus, maištavo, streikavo, rengė sukilimus ir revoliucijas, o šiais laikais jie pasinaudoja atsivėrusiomis globalizavimosi galimybėmis ir tiesiog bėga iš Lietuvos. Dėl viso ko 2017 m. Seimas priėmė naująjį Darbo kodeksą, sugriežtinusį mūsuose streikų tvarką. Idomu, kad Darbo kodekso liberalizavimo iniciatyva priklausė „kariesiems“ socialdemokratams. Dabar jie siūlo ir gegužės 1-ją – Darbo žmonių solidarumo dieną – išbraukti iš šventinių dienų sąrašo. Pagrindinis šios iniciatyvos argumentas – verslo interesai.

Vietinis ir transnacionalinis kapitalas nesiruošia gerinti žmonių gyvenimą savo sąskaita. Kapitalas ir valdžia Lietuvoje glaudžiai persipynę, verslo atstovai ateina į valdžią, o valdžios – į verslą. Neretai stambus kapitalistas tampa politiku ir nors formaliai pagal įstatymą perleidžia savo verslo akcijas šeimos nariams, bet visi supranta, kad tai gryna fikcija. Deja, kaip sakoma, „vsio zakono“.

Svarbiausias momentas yra tas, kad globalizacijos sąlygomis į nacionalinių valstybių biudžeto formavimąsi ir perskirstymą tiesiogiai ir netiesiogiai kišasi tarptautinės institucijos, pirmiausia, Tarptautinis valiutos forndas ir Pasauliniis bankas. Jie rekomenduoja bei nurodinėja. Šios institucijos yra pagrindiniai transnacionalinio finansinio kapitalo viešpatavimo instrumentai.

Tokiai tvarkai užtikrinti bei palaikyti nacionaliniu lygiu kaip tik ir pasitarnauja klasinė-santvarkinė buržuazinės valstybės biudžeto esmė, kuri realizuojama per šiuos pagrindinius kanalus:

1.Per mokestinę sistemą, mokestines lengvatas, kreditus, subsidijas, akcizus, vertybinius popierius ir kitokius finansinius instrumentus, kurie pasitarnauja pirmiausia privataus sektoriaus plėtotei. Per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nebuvo įvesta progresinė mokesčių sistema nuo pagrindinių pajamų. Faktiškai šalies biudžetas formuojamas nuo atlyginimo atskaitomais ir juos išleidžiant vartojimui sumokamais mokesčiais (GPM ir PVM). Įvedami ir vis nauji mokesčiai. Pelno mokestis (PM) mažesnis nei dirbančių ir perkančių žmonių. Didieji verslo magnatai dar ir nuslepia nuo valstybės bei privatizuoja milžiniškus mokesčius per įvairius ofšorus ir kitus transnacionalinio kapitalo legalizuotus kanalus. Kaip teigia ekonomistas R. Lazutka, jeigu tarp kapitalo ir darbo sukurta vertė būtų dalijama vakarietiškai – vidutinę algą mūsuose reikėtų kelti 50-70 proc.

2.Dalis smulkaus ir vidutinio verslo pajamų perskirstoma stambaus kapitalo naudai per valstybinių užsakymų, kartelinių susitarimų, monopolinių ir oligopolinių kainų, privatizavimą ir kitus biudžetinės politikos sprendimus. Kaip žinia, tarpukario Lietuvoje daugiausia monopolizuotas buvo žemės ūkis, dėl ko 1935 metais beveik visi Dzūkijos ir Suvalkijos ūkininkai pradėjo streiką, siekdami sustabdyti produktų tiekimą monopolijoms ir supirkimo punktams. Streikas peraugo į rimtus susidūrimus. Iki 1938 m. buvo nuteisti 253 neramumuose aktyviausiai dalyvavę asmenys, keli šimtai buvo nubausti administracine tvarka. Net 19 kaltinamųjų nuteisti mirties bausme, nemažai daliai skirtas kalėjimas iki gyvos galvos. Vėliau, tiesa, kai kuriems nuteistiesiems bausmės sušvelnintos, mirties bausmė sušaudant įvykdyta keturiems ūkininkams. Dabartinėje Lietuvoje perdėtas smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas prisideda prie smulkių gamintojų išstūmimo iš rinkos bei didina bankrutavusių įmonių ir įmonėlių skaičių. Tai vėlgi naudinga stambiam kapitalui. Įvairius stambių korporacijų pažeidimus Konkurencijos taryba tiesiog nepastebi arba skiria „juokingas“ baudas. Tam tikrais atvejais už kartelinius susitarimus skiriamos mūsų šalyje baudos būna net 100 kartų mažesnės nei jų padaryta žala.

3.Biudžeto lėšos naudojamos ekonominei nacionalinio kapitalo ekspansijai į kitas šalis, naujų rinkų paieškai bei jų įsisavinimui, o tai pat ir transnacionalinio kapitalo investicijoms į nacionalinę rinką išskirtinių sąlygų sudarymui. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės bankui „Barklays„ (kuris jau, deja, pasitraukė iš Lietuvos) už darbo vietų kūrimą mūsų šalyje buvo mokėta iš vyriausybės biudžeto. Valstybė taip pat moka biudžeto pinigus savo stambiems eksportuotojams, kad jie galėtų užsienyje prekiauti savo gamybos produktais mažesnėmis negu vidaus rinkoje kainomis. Palankesnių sąlygų stambiam versui palaikyti naudojami ir kitokie instrumentai – muitai, kvotos, eksporto subsidijos.

4.Nuolatinis negamybinių sferų finansavimo didinimas, pirmiausia militarizavimui, vidaus ir išorės skolų aptarnavimui, įsipareigojimams tarptautinėms organizacijoms, politinio elito motyvavimui, valstybinio-biurokratinio aparato išlaikymui, įvairioms valstybinėms išmokoms, rentoms, apdovanojimams ir panašiai. Militarizavimo išlaidas mūsų šalyje žadama artimiausiais metais didinti iki 2,5 % , o toliau ir iki 3% BVP. Vien 2019 metais Lietuva turi sumokėti į ES biudžetą 481,5 mln. eurų įnašą. Nuo 2021 m. šis mokestis dar didės. Jam sumokėti bei kitoms išlaidoms valstybė pinigus skolinasi. Lietuvos skola viršija 17 mlrd. eurų (maždaug po 6200 eurų kiekvienam piliečiui). 2019 metais, kaip teigia „Verslo žinios“, apie 0,87 mlrd. eurų bus skirta skolai grąžinti. Savaime aišku, kad pagrindinė militarizavimo ir skolų našta, atsižvelgiant į biudžeto struktūrą, gula ant dirbančiųjų žmonių pečių.

5.Pagaliau iš biudžeto lėšų išlaikomos sisteminės partijos, profsąjungos, visuomeninės organizacijos bei propagandinė žiniasklaida. Vien 2019 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų politinėms partijoms numatyta skirti 6 000 000 eurų. 2 mln. 578 tūkst. eurų paramos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas paskyrė nacionalinei, regioninei ir kultūrinei žiniasklaidai. Kažin ar kada nors tarp šios paramos gavėjų atsidurs kokios nors nesistemines partijos ir žiniasklaidos priemonės? Biudžeto lėšų sąskaita kuriama ir visa įstatyminė bazė, kuri gina privačią nuosavybę ir garantuoja jos laikymąsi, kapitalo naudai komercinamos švietimo, medicinos bei kitų viešųjų prekių ir paslaugų sferos.

Prie viso to dar reikėtų paminėti konjuktūriškai politizuotą biudžetinių lėšų švaistymą bei jų vagystes, pasinaudojant kapitalistinės rinkos privalumais. Lėšos vagiamos stambiu mastu, grupėmis ir grupuotėmis, prisidengus įvairių firmų ir korporacijų ar valstybinių institucijų „stogu“, kuriant įvairius nacionalinius bei europinius verslo „projektus“ ir „vizijas“, išpumpuojant biudžetinius pinigus per įvairias schemas bei machinacijas. Kai kurios akcinės bendrovės daugiau panašėja į mafijines reketininkų organizacijas, nei į sąžiningo ir atsakingo verslo struktūras. Kiek yra kilę įvairių skandalų dėl neskaidrių sandorių bei biudžetinio finansavimo, viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimo mūsų politikų, valdininkų ir verslininkų tarpe?

Tuo tarpu finansavimas, užtikrinantis socialiai orientuoto biudžeto rodiklius – švietimas, kultūra, sportas, sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba, – nuolat siaurinamas arba auga neproporcingai palyginus su aukščiau išvardintų klasinių išlaidų augimu. Ir nors per 2018-2019 metus dabartinė žaliųjų valstiečių dauguma priėmė kai kuriuos skurdo ir atskirties mažinimo sprendimus, pavyzdžiui, įvedė universalią išmoką vaikui (vaiko pinigai), padidino nuo 102 iki 122 eurų valstybės remiamas pajamas, nuo kurių priklauso daugelis socialinių išmokų, padidino bei indeksavo pensijas, bet reikšmingų pokyčių neįvyko. Mūsų šalyje Vilniaus miesto ir kitų regionų pajamų santykis ir pragyvenimo lygis skiriasi net 2,5 karto. O 20 proc. turtingiausių Lietuvos gyventojų pajamos net 7 kartus (ES vidurkis – 5 kartai) viršija 20 proc. skurdžiausiųjų pajamas.

Taigi, kapitalizmo sąlygomis biudžetinė politika – tai kapitalo valdžios pasidalinimas valdžios kapitalu. Kai kas, žinoma, nubyra ir taip vadinamam „viešajam sektoriui“, dėl kurio finansavimo nepriteklių vis pagraudena kai kurie mūsų opoziciniai ekonomistai, bandydami „sugėdinti“ valdžią ir verslą dėl socialinių negerovių bei propaguodami, atseit, „holistinį“ (visuomenės ir valstybės ekonominių interesų viršenybė prieš kiekvieno rinkos dalyvio interesus) požiūrį į ekonomikos valdymą. Deja, kapitalistinės ekonominės biudžetavimo politikos sąlygomis tai gryna utopija ir metafizika.

Kas be ko, biudžetas turi ir „bendravisuomeninę“ misiją – stabilizuoti ir švelninti socialinę atskirtį visuomenėje, kad, kalbant F. Engelso žodžiais, „klasės nesuėstų viena kitos“. Bet deklaracijos apie „socialiai orientuotą biudžetą“ visada prasilenkia su antisocialine tikrove. Biudžeto pajamų struktūra, išlaidų paskirstymas, biudžeto vaidmuo visuomenės vystymosi eigoje priklauso nuo socialinės – ekonominės valstybės esmės bei jos politinės sistemos. Kapitalistinė valstybė per biudžetą perskirsto nacionalinį turtą viešpataujančios klasės naudai. Tai papildomo arba antrinio (apart kapitalo) darbo žmonių išnaudojimo mechanizmo instrumentas.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Представленные здесь «Записки из прошлого» отражают определённый период моей личной жизни и жизни окружающего меня общества. Что такое течение истории в судьбе конкретного человека?

Это, прежде всего, эмоциональные и интеллектуальные его состояния в данной точке времени и пространства. То есть — это то, что утрачивается и проходит безвозвратно. То, что можно лишь частично зафиксировать в словах именно в тот момент «простнарства-времени», когда те или иные события переживаются лично тобой и эти «переживания» каким- то образом «схвачены» и запечатлены на бумаге.

Понятно, что со временем человек становится «мудрее» и перечитывая какие-либо давние записи всегда возникает соблазн что-то задним числом подправить, дабы не выглядеть совсем уж наивным глупцом. Однако ценность любых дневниковых материалов в том и заключается. что они не редактируются последующим течением времени, а остаются «предательски» саморазоблачительными и искренними.

Ведь история общества и история конкретной человеческой души — диалектически взаимосвязанные вещи. Как утверждал классик, нет никакой истории самой по себе. Всегда есть только человеческая история.

Paskelbta temoje Записки из прошлого | Parašykite komentarą

1994 ГОД

25 января 1994 года

Новый год начался бурными событиями. В России начало работу Федеральное собрание. В. Жириновский своими экстравагантными высказываниями «поставил на уши» весь политический мир. Произошли радикальные перестановки в российском правительстве. Ушли в отставку горе-реформаторы Е. Гайдар и В. Фёдоров. Печать завопила о «смене курса».

Литовские спецслужбы в Минске арестовали и нелегально вывезли в Литву лидеров запрещённой КПЛ М. Бурокявичюса и Ю. Ермалавичюса. В ответ на это белорусские коммунисты подняли бузу в своём парламенте и отправили в отставку министра внутренних дел А. Егорова и председателя КГБ А. Ширковского. А главное — одного из «беловежских зубров», председателя верховного Совета республики Беларусь С. Шушкевича.

«Летвувос айдас» отреагировал на эти события причитанием: «Белоруссия возвращается в империю».

Наращивает темпы работы «Союз левых Литвы». Инициативная группа опубликовала в газетах «Оппозиция» и «Теса» проект программы СЛЛ.

Президент А. Бразаускас направился с визитом в НАТО и это явный сигнал о возможных коренных и радикальных переменах на европейском континенте. Но отнюдь не позитивных. Возможно даже драматических.

10 февраля 1994 года

Читаю и думаю о В. Высоцком. Уже 14 лет прошло со дня его смерти, а его образ и песни живут. Ещё при жизни поэта и барда многие его фразы и строки разошлись по стране и стали народными. Теперь филологи пишут диссертации на тему творчества Высоцкого.

Впервые я услышал это имя в 1962-1963 годах. Помнится в нашем небольшом провинциальном городке Н. Акмяне был оборудован открытый бассейн — радость и праздник всего нашего детства. Сюда часто приходил один приблатнённый мужик с лицом «кавказкой национальности», у которого был голос Высоцкого. И мы 10-12 летние пацаны толпой ходили за ним по всей территории «пляжа», что бы только услышать как он разговаривает. При этом он вовсе не пел под гитару, да и голоса реального Высоцкого мы ещё ни разу не слышали. Это может означать только одно, что образ и голос Высоцкого уже прочно вошли в общественное сознание того времени и каким то образом это проникло и в наше подсознание.

Впервые я прослушал чуть ли не все магнитафонные записи Высоцкого то ли в 1969, то ли в 1970 году на квартире у моего школьного знакомого Алика Гафарова в том же городке Науйойи Акмяне. Песни и голос барда произвели на меня тогда незабываемое впечатление. Ну, а в дальнейшем все студенческие годы в Ленинграде прошли под гитару и голос В. Высоцкого. Буквально каждая студенческая вечеринка – а они были чуть ли не каждый день – проходила «под Высоцкого».

О его смерти я узнал на «шабашке» в г. Вуктыл Коми АССР. Мы, бывшие сокурсники, там подрабатывали в летний период и уже не помню кто сообщил нам это известие. Мы поначалу не поверили, поскольку разные слухи о смерти Высоцкого ходили и раньше. Лишь когда в газете «Советская культура» я прочитал официальное сухое сообщение в связи « со смертью актёра театра на Таганке Владимира Семёновича Высоцкого» всё для нас стало непоправимым.

Тогда же мы и выпили за упокой его мятежной души. Где — то через год я побывал на его могиле в Москве. Ещё не было известного памятника. На могиле лежали лишь гитара, цветы и в рамке четверостишие А. Вонесенского:

«Ты жил, играл и пел с усмешкою,
Любовь российская и рана.
Ты в чёрной рамке не уместишься, –
Тесны тебе людские рамки».

P.S. В это же время у меня сочинилось стихотворение, посвящённое поэту и актёру, которое я здесь и привожу.

ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

Кто- то пьёт мою кровь за стаканом стакан
И ногтём ковыряет мне печень.
И какие- то девки танцуют канкан,
И звучат непотребные речи.

Что за праздник такой? На каком же балу я?
Что за гости резвятся на пышном столе?
И вертлявый мужик, хохоча и балуя,
Чертит знаки судьбы на трухлявой стене.

Занесла меня, видно, и в правду нелёгкая.
Здесь кривая не вывезет, как не крути.
В этих гиблых местах – всё погода нелётная.
И куда не пойдёшь – нет иного пути.

2 марта 1994 года

В России потихоньку улеглись страсти вокруг амнистии августовским и октябрьским «путчистам», объявленной Государственной Думой 23 февраля 1994 года. Президентское окружение, средства массовой информации устроили настоящий шабаш в связи с этим актом. А. Руцкой вышел из ворот лефортовской тюрьмы в полной генеральской форме и со звездой героя Советского Союза. В тюрьме он отрастил бороду в стиле Фиделя Кастро и выглядел весьма живописно.

В Литве А. Бразаускас так же выразил «удивление в связи с поспешным освобождением из тюрьмы октябрьских мятежников». В республике восстановили праздник 8-го марта — международный женский день. На работе мы — мужчины «скидываемся» по пятерке и намерены устроить «разрешённый» властями праздник нашим женщинам. Будем теперь ждать, когда реабилитируют и праздник 1-го мая.

Меняется геополитическая ситуация. Наметилось охлаждения в отношениях между Россией и США. Россия начала проводить новый курс на Балканах и в отношении защиты русскоязычного населения в ближнем зарубежье. В. Ландсбергис постоянно педалирует тему растущей российской угрозы. Новые левые Литвы назначили на конец марта проведение своего учредительного съезда. Р. Озолас заявил о наличии двух вариантов для нынешней Литвы: вступление в СНГ или гражданская война. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

26 мая 1994 года

За время последней записи произошли некоторые важные события в Литве и России. На учредительном съезде 26 марта была создана Социалистическая партия Литвы. Она сразу же столкнулась с атаками правых, которые тут же окрестили её членов «иностранными агентами» и «коммунистическими подпольщиками». Социалисты с ходу провели первую избирательную компанию на вакантное место в Сейм по Кайшядорскому избирательному округу. Она закончилась для них неудачно. СПЛ так же столкнулась с отказом в юридической регистрации. Но в целом её появление на политической арене наделало немало шуму.

В России опять окрепла и сплотилась оппозиция во главе с вышедшими по амнистии из тюрьмы «октябристами». Оппозиционеры провели мощные митинги против Ельцина и его команды 1-го и 9-го мая. Меняется и политика правящей верхушки. Демократы пытаются перехватить у оппозиции её патриотические лозунги. Ужесточают свою внешнюю политику, разглагольствуют о «державности».

Ход избирательной компании по уже упомянутому Кайшядорскому избирательному округу, где болатировался председатель СПЛ А. Висоцкас и где на избирательный участки пришло всего 4, 8% избирателей и за кандидата социалистов проголосовало лишь 3,33% пришедших, показал, что народ в страшной безнадёге и не верит больше никому, ни богу, ни дьяволу, ни Бразаускасу. Хорошая почва для какого- нибудь переворота! Тьфу! Тьфу! Тьфу!Что бы не сглазить!

Мучит хроническое безденежье. По этой причине — неполадки в семье. Объективно оценивая ситуацию., приходится констатировать, что вот уже 4 года качусь по наклонной плоскости неведома куда. Один удар судьбы за другим. Впрочем, один ли я я в такой ситуации? Всё куда — то катится. Конец мая — начало лета. Мне уже 42 года и кажется, что жизнь практически завершена. Всё лучшее- позади!

29 июня 1994 года

Третий день в отпуске. Тёща уехала в Шяуляй. Жена на работе. Сидим дома вместе с сыном. Сын сейчас спит. На улице летняя погода. Продолжается полоса разных неприятностей. Застопорилась процедура регистрации Социалистической партии. Возникли какие -то глупые проблемы с прежней работой.

В России, по утверждению Ельцина, очередной «период экономической и политической стабилизации». Оппозиции не слышно и не видно. Толи это «затишье перед бурей», толи в предшествующий период просто была «буря в стакане».

В Литве по-прежнему всё дорожает. С 1 — го июля в 2 раза дорожает электроэнергия. Заговорили о необходимости наряду со счётчиками холодной и горячей воды обзаводится и персональными счётчиками использования электроэнергии. Придётся, наверное, счётчики приделывать и к ручке унитаза.

Собираемся всей семьёй отправиться в Н. Акмяне навестить родителей. Судя по телефонным разговорам они так же еле-еле тянут жизненную лямку. Беспокоит Иван Иванович. Стал крепко выпивать и в связи с эти необязательным в делах. Надо будет с ним поговорить. Если это ещё возможно. Иван Иванович — мой единственный друг с раннего детства. Близки мы и по мировозрению и по жизненной позиции. Неужели и здесь будет распад и разрыв? Распад времён. Разрыв отношений, Что может быть драматичнее в человеческой жизни?!

18 июля 1994 года

Вернулся из Н_Акмяне, где был вместе с женой и сыном. Навестили по уже установившейся ежегодной традиции моих родителей. Мать несмотря на все неурядицы держится прекрасно. Бодр и отец в своих вечных хозяйственных хлопотах. Это, очевидно, его и спасает. По вечерам сидит во дворе на скамейке возле своего курятника, смотрит в наступающие сумерки и о чём — то думает. Судя по всему, эти думы невесёлые.

В этой моей поездке вспоминаются два эпизода связанные с отцом. Сидели мы с ним в его комнате, разговаривали, пережидали невыносимую жару, которая свирепствовала в то лето в Литве. И отец вдруг вспомнил 42 -ый год. Как они — новобранцы – рыли свои первые окопы на фронте в такую же жару. Дышать было нечем. Хотелось лечь и умереть ещё до всякого боя. Отец, пожалуй, впервые при мне заговорил о войне. Эту тему он обычно никогда не затрагивал. А я, вместо того, что бы поддержать разговор, куда-то ушёл и даже не поинтересовался в каких местах происходили эти «жаркие» события 42 -го страшного военного года. А ведь отец прошёл войну до Берлина без единого ранения. Причём в пехоте!

На следующий день вечером мы сидели на скамейке во дворе и он рассказывал о том, кто из его друзей, с которыми и я был знаком, когда и каким образом умерли. Рассуждали мы и о новых вывесках на знакомых с моего детства домах и улицах. И отец вдруг сказал: «Никогда не думал, что придётся умереть при капитализме». Я стал его успокаивать, что, дескать, ещё не вечер и борьба ещё не закончена. Но он к этим моим успокоениям отнёсся с видимым равнодушием, хотя очень быстро и внимательно перечитал все оппозиционные газеты Литвы, России и Белоруссии, которые я ему привёз.

Побывали мы с женой и в гостях у Ивана Ивановича и его жены Дали. Хотя они встретили нас, как всегда, радушно, но в атмосфере наших взаимоотношений что то неуловимо изменилось. Появилась какая — то настороженность. Ему, как мне кажется, не совсем нравилась моя деятельность в Соцпартии, а мне, опять же как мне казалось, его бездеятельность в запрещённой Компартии.

Впрочем, возможно, что это всего лишь мои необоснованные псевдопсихологические обобщения, а на самом деле всё проще. У Ивана Ивановича недавно умер отец и он ещё не отошёл от этой потери. Или я недостаточно обстоятельно оцениваю его положение и те трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. Он же и сегодня у всех на виду, за ним многие наблюдают и не только со скрытым сочувствием, но со со злорадством и даже явной враждебностью.

В Вильнюсе после возвращения хорошо попьянствовали в семейном кругу. Всю ночь и при открытых окнах. Но через несколько дней всё опять пошло по наезженной колее. Дрязги, склоки, ссоры! Куда ты несёшься, жизнь моя!

P.S. Отец умер после инфаркта в 1999 году, не дожив 2-х месяцев до своего 75-летия. Похоронен в Н — Акмяне на местном кладбище в Стипиркяй. Там же, в той же могиле похоронена и моя мать, которая пережила отца на 12 лет и умерла в 2011 году.

С Иваном Ивановичем позже отношения наладилиь, все наши взаимные и временные недоговорённости были преодолены. Как я уже упоминал, Иван Иванович – единственный друг моего детства, который остался другом на всю жизнь. По-существу, – мы с ним были как братья. Познакомились мы, когда нам было по 3-4 года и мы вместе играли в наши ребяческие игры в одном дворе. Оказалось, что наши родители жили в одном доме и даже в одном подъезде. Мы на первом этаже, а они – на втором, прямо над нами. Мы даже родились в один день и в одном году. Вместе пошли в первый класс. Сидели за одной партой, ссорились, мирились, даже дрались, вместе закончили десятилетку. Одних и тех же девок «гуляли». В один день ушли служить в Советскую Армию. Вместе провели 3 карантинных дня на пересыльном пункте в Вильнюсе. Затем в Риге нас разлучили. Его отправили служить дальше в Добеле, а меня в танковую учебку в Вентиспилсе. После службы в Армии наша дружба продолжилась, тем более, что совпало и наше отношение к так называемой «поющей революции» в Литве. Иван Иванович был в то время первым секретарём районного комитета КПЛ. В 1991 году саюдисты его жестоко избили, повредили позвоночник. От этого он всю оставшуюся жизнь вынужден был жить на уколах, получил инвалидность, а позднее у него развилась болезнь Паркинсона. До последних его дней мы довольно часто созванивались, а иногда нам удавалось пообщаться и непосредственно. Последний раз я его посетил недели за две до его смерти в Шяуляйской горбольнице. Умер он 3 мая 2018 года на 67 году жизни. После кремации его урна с прахом захоронена в семейной могиле в Алькишкяй. Мне довелось присутствовать на похоронах Ивана Ивановича и произнести прощальную речь на его могиле. Привожу её текст.

Поминальная речь

Сегодня мы пришли сюда, что бы проводить в последний путь Ивана Ивановича Василевича. Для тех, кто его знал — просто Ваню. Я был знаком с Ваней с детских лет. Мы были хорошими друзьями. Это действительно был уникальный человек с редким и удивительными личностными качествами. Честный, порядочный, доброжелательный, гостеприимный и, в то же время, принципиальный, убеждённый, идейный. Его душа вмещала в себе все боли и проблемы внешнего мира и в месте стем была очень индивидуальной и неповторимой.

Некоторые древние философы утверждали, что огонь освобождает и очищает все явления, обнажает суть всех вещей. Суть человека – это его душа. Она, по утверждению древних, как раз и состоит из атомов огня. Тело покойного прошло через огонь, превратилось в пепел, который вернулся в первоначальное состояние, в землю, к своей семье. Но душа не сгорает бесследно вместе с телом.

Его душа распалась на огненные атомы, которые растворились в природе, стали весенней травой, листьями деревьев, стали кислородом, которым мы дышим. Таким образом его душа перемешалась с нашим внутренним миром, с нашими душами.

Говорят, что человек не умирает, пока живы те люди, которые его помнят. Будем жить долго, что бы и его душа ещё долго была бы с нами.

Прощай, друг!

Спасибо тебе за то, что ты жил среди нас. Мы не будем говорить с тоской: „Его больше нет!. Мы будем говорить с благодарностью: „Он был с нами“. Он честно и достойно прошёл свой жизненный путь.

Прощай, наш товарищ! Прощай, мой друг!

19 августа 1994 года

Приближается инициированный правыми референдум «за хорошую жизнь». В Литве очередные политические баталии. Вчера президент А. Бразаускас встречался в Каунасе с офицерами Литовской Армии. Судя по всему политизированная армейская верхушка «дала прикурить» своему главнокомандующему. «Нужна или не нужна Литве армия?» – риторически вопрошал президента и премьер — министра один из выступавших на встрече офицеров. Речь самого А. Бразауксаса была встречена собравшимися вежливо, но холодно. Армия в Литве — детище В. Ландсбергиса и она ещё может сказать своё слово в политике, если и дальше будет продолжатся мягкотелая линия правящего большинства.

В России Военная коллегия верховного суда оправдала августовского «путчиста» генерала В. Варенникова. Это хороший «подарок» российским демократам в 3-ей годовщине августовских событий. Осенью в России ожидается очередное обострение политической ситуации.

После летней засухи за окном наконец дождь. Может появятся грибы.

29 августа 1994 года

Опять новый учебный год. На сей раз, судя по всему, придётся серьёзно впрячься в учительскую телегу. Сердце к этой работе не лежит. Но больше ничего более приемлемого не предвидится. «Бывших» здесь обложили со всех сторон и вполне профессионально. Попробую солиднее поработать в школе. Может всё-таки получится?

Референдум по поводу «индексации вкладов» 27 августа с треском провалился. На участки для голосования пришли лишь 37% избирателей. Теперь правые во главе с В. Ландсбергисом запустили в ход весь свой демагогический талант с тем, что бы представить поражение чуть ли не как победу. Как поведёт себя в этих послереферендумных условиях правящее «левоцентристское» большинство? Сумеют ли левые Бразаускаса использовать столь уникальный шанс, который выпадает им уже второй раз (первый был – их победа на выборах в Сейм)?

Сужается круг одиночества. Не с кем посидеть за бутылкой и по мужски потолковать. И в жизни, и в политике как то всё не так!

6 ноября 1994 года

Завтра очередная годовщина Октябрьской революции. В Москве готовятся демонстрации и митинги. Ельцин проводит перестановки в кабинете министров, меняет шило на мыло.

А в Литве всё спокойно и обыденно. Побывал в театре оперы и балета. Смотрел спектакль «А проба» вместе со своими школьниками. Много пустующих мест. В основном зрители — это или приезжие иностранцы или жители провинции.

В очередной раз подорожали коммунальные услуги и электроэнергия. Оказаться сегодня без работы или жить на одну пенсию равносильно медленной смерти.

На улице солнечно, но холодно. Пронизывающий ветер. Политическая погода не меняется. Ландсбергисткая парламентская «оппозиция» агрессивно атакует, а правящая ДПТЛ вяло огрызается. Перестановки в парламентской фракции правящей партии пока к каким — либо ощутимым результатам не привели.

Газета «Летувос айдас» запустила несколько «уток» о появлении в Вильнюсе полковника Касперавичюса и его, якобы, контактах с социалистами, а так же о прекращении судебного дела против Бурокявичюса и Ермолавичюса, их освобождении из тюрьмы и т.п. Чего этими «вбросами» пытаются достичь?

Любопытно повернулось судебное разбирательство по делу убийства журналиста В. Лингиса, в организации и исполнении которого обвиняется пресловутая «Вильнюсская бригада» во главе с Борисом Деканидзе. В деле косвенно оказался замешан и нынешний главный редактор газеты «Диена» (фактически орган ДПТЛ) Р. Тарайла. Нечего и говорить, что эта «побочная» следственная линия нашла широкое освещения в республиканских средствах массовой информации.

Премьер А. Шлежявичус начал судебную тяжбу с лидером правой оппозиции В. Ландсбергисом по поводу защиты своих «чести и достоинства».

Надвигается и судебный процесс по делу «красных профессоров» Бурокявичюса и Ермолавичюса.

В Литве время судов.

13 ноября 1994 года

Любопытный эпизод произошёл на соревнованиях КВН, в которых участвовали команды 10-ой, 30-ой, 6-ой и нашей 13-ой средних школ г. Вильнюса. Соревнования проходили в актовом зале 30-ой школы в Жирмунай, рядом с общежитием ВИСИ, в котором я с перерывами прожил 10 лет.

Наша школьная команда к соревнованиям подготовилась крайне плохо и потерпела позорное поражение по всем статьям. Ребята очень переживали, но всё-таки не сошли с дистанции, сражались до конца и проявили неплохие бойцовские качества.

В перерыве соревнований ведущий объявил конкурс для зрителей — кто громче споёт начальные строки какой — либо песни.

И что же? Можно было наблюдать растерянность ведущего и членов жюри, когда вдруг в одном конце зала грянули, а в другом и следующем подхватили «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». На соревнованиях присутствовали журналисты некоторых литовских газет, корреспонденты радио и телевидения. Интересно какая будет реакция СМИ по этому эпизоду?

Приближается очередной день рождения супруги. Такого рода семейные праздники — одна из немногих отдушин, которые ещё остались в нашей жизни. Затем ещё обязательно надо съездить в Н-Акмяне, поздравить отца с 70-летним юбилеем. Родители теперь живут тяжело, сёстры тоже. Впрочем нелегко большинству жителей Литвы. И похоже, что всё уже непоправимо.

27 декабря 1994 года

Опять приближается новый 1995 «Новый Год». В России старый 1994 год завершается кроваво. Во всю идёт война в Чечне. Литовские правые рядятся в тогу спасителей Дудаева, осуждают режим Ельцина, хотя они же осуществлённый в октябре 1993 года этим режимом антиконституционный переворот назвали «победой демократических сил России». Такие вот «выкрутасы».

Ельцин похоже в Чечне увязает. Эта война расколола все политические силы России: и демократов, и патриотов. Только, похоже, коммунисты ещё выступают с единых позиций. Они требуют прекращения военных действий в Чечне и немедленных переговоров.

Чеченская ситуация может косвенно ударить и по Литве, по положению русскоязычного населения в ней. Пока, правда, такая перспектива выглядит весьма туманной и не актуальной.

А в целом на улицах предновогодняя суматоха. С помпой отметили в республике рождественские праздники. Президент А. Бразаускас вручил поэту Ю. Марцинкявичусу первую премию «Согласие».

Я побывал в Н-Акмяне на дне рождения отца-ему исполнилось 70 лет. Отметили очень скромно. Отец, мать, я и одна из сестёр. Другая сестра конфликтует с родителями и юбилей отца проигнорировала.

Хорошо пообщались с Иваном Ивановичем. Попьянствовали, поговорили. Он оказывается двое суток провёл в Л. Кроме того, у него, по его словам, есть внебрачная 15 летняя дочь. Такие вот дела! Насколько всё это соответствует истине трудно судить.

С Новым Годом, люди!

P.S. В те дни на тему чеченской войны сочинилось стихотворение, которое теперь здесь и публикую.

НОВАЯ КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

(По мотивам М. Ю. Лермонтова)

Спи младенец, мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Завтра будет день ненастный
В этом злом краю.

По камням струится Терек.
Так всё да не так.
Злой чечен ползёт на берег,
Поджигает танк.

Там стреляли – в нас попали,
Спи, усни, пострел.
В этом танке твой папаня
Заживо сгорел.

Не жалеет смерть-уродка, –
«Мочит» всех в бою.
Спи, усни, моя сиротка,
Баюшки-баю.

Стану сказывать я сказки
И сама засну, –
Как вели мы на Кавказе
Странную войну.

Проступает день ненастный.
Тихо, как в раю.
Спи, малютка мой, несчастный,
Баюшки-баю.

Paskelbta temoje Записки из прошлого | Parašykite komentarą

1993 ГОД

10 января 1993 года

Вот наступил и новый 1993 год! Как то незаметно и зловеще. Встретил его в семейной обстановке со всеми подобающими в таких случаях формальностями. В субботу, 2 января, побывал в гостях у Ядвиги. Она собрала наших бывших коллег по Политологическому центру. Посидели за хорошим столом. Поговорили о том, о сём. Самое неприятное- явно читаемый на лицах страх за своё прошлое и в связи с этим — за своё будущее. Это удручает.

В политике начало нового года проходит под знаком выборов президента Литвы. Зарегистрировано 7 кандидатов. Но, пожалуй, реальных — двое: А. Бразаускас и С. Лозурайтис. Бедный Бразаускас! Он по-существу в одиночку проивостоит всему мощнейшему блоку правых, центристов и даже социал-демократов, которые заявили о своей поддержке «американца». В этой ситуации самое интересное — дрогнет лидер ДПТЛ или нет?

16 января 1993 года

Весь день льёт дождь. А ведь не весна, и не лето. Середина зимы! На улице слякоть. Пронёсся мощный ураган. Пять человек погибли. Подсчитываются материальные убытки.

«Летувос айдас» задаётся вопросом – не будет ли КПЛ легализована ещё до президентских выборов? Очевидно провоцируют Бразаускаса на какие-либо высказывания по этому вопросу. Рассчёт на то, что любая его публичная позиция в преддверии выборов будет не в его пользу. Отнимет у него голоса или «патриотов», или «коммунистов». И этого может оказаться достаточно.

30 января 1993 года

В Литве в разгаре предвыборная президентская компания. А. Бразаускас и американец С. Лозурайтис путешествуют по республике, встречаются с людьми, проводят теле и радио дебаты, дают интервью газетам.

С. Лозурайтис оказался не прост. Красноречив, энергичен, за словом в карман не лезет. А. Бразаускас выглядит несколько лучше, чем после парламентских выборов, пытается выехать на старом багаже экономиста-прагматика. По нынешним временам это, возможно, и необходимо, но на лицо и явная ограниченность его как политического лидера.

Если его и изберут президентом ( а к этому всё идёт), то политическая ситуация в республике явно обострится. Ландсбергистская оппозиция очевидно пойдёт ва-банк. У неё просто нет другого выхода. Ждать она не может. Весна станет в Литве по-летнему жаркой. А тут ещё референдум в России, намеченный на 11 марта. Его результаты будут иметь значение и для Литвы. Конца всем этим политически событиям пока не видно.

2 февраля 1993 года

Иногда думаю, – неужели все эти 50 лет Советской власти литовцы, в том числе мои друзья и знакомые, скрывали свои истинные чувства и мысли? Жили с камнем за пазухой, дожидались удобного момента? Готовились к исторической мести?

Самое удручающее во всей этой ситуации — перемена или подмена людей. Вчера ты знал их такими, а сегодня они другие. Чувствуешь себя как-то подло обманутым. Когда эти люди были настоящими: сейчас или тогда? Ведь в любом случае речь идёт о длительном лицемерии. А это в конце концов отражается на каких-то корневых, генетических структурах народа. Обманывая других — обманываешь себя.

16 февраля 1993 года

Итак, свершилось, А. Бразаускас — президент Литвы! Как его теперь называют — четвёртый и первый всенародно избранный президент независимой Литовской республики. Это самый лучший из всех самых худших вариантов.

На своей первой после избрания пресс-конференции А. Бразаускас пообещал взяться за решение социально-экономических проблем и улучшить отношения с Россией. Посмотрим как на все эти события отреагирует ландсбергисткая оппозиция. Несомненно для неё это удар даже помощнее результатов парламентских выборов. Будет она его держать или предпримет какую-либо авантюру? Вот в чём вопрос.

1 марта 1993 года

Первый день весны. Беседовал с Г. Завершается работа по подготовке документов для легализации партии. Главное начать. А. Бразаускас увлёкся антикоммунистической риторикой. Явный перебор. К чему это — не ясно?

15 марта 1993 года

В России завершился 8-ой съезд народных депутатов. ЕБН (Ельцин Борис Николаевич) получил серьёзный политический удар. Всё ещё приходит в себя. Но судя по всему, скоро опять бросится в атаку на красный флаг. Возможно, тут ему и придёт конец.

В последнее время тяжёлая атмосфера складывается в семье. Утрачиваю контакт с женой, сыном, тёщей. Хроническое безденежье сказывается на наших взаимоотношениях. Моя непонятная для них работа не позволяет более или менее уладить все материально-бытовые дела. Отсюда – скандалы, нервозность. Чувствую какую-то свою вину во всей этой ситуации. Надо найти дополнительную работу. Пока это не удаётся. Все знакомые расползлись по своим углам как тараканы. Каждый сражается лишь за себя. В другом видят или конкурента или компромат для себя. Поэтому все предпочитают не замечать друг друга, забыть прошлое, а некоторые просто начинают мелко мстить за то, что был невольным свидетелем их прошлой советской жизни. Так вот и живём!

P.S. В то время после длительного периода безработицы бывший однокурсник пристроил меня на должность радио- корреспондента по Литве в одном частном Санкт-Петербургском информационном агентстве. Раз в 3 месяца я должен был приезжать в город на Неве за мизерной «зарплатой». Агентство принадлежало бизнесменам братьям Коневым. Вскоре оно закрылось или банкротировало. Что было привычным явлением по тогдашним временам. Как, впрочем, и судьба братьев Коневых. Оба они позже были застрелены в каких – то криминальных разборках «бандитского Петербурга».

16 марта 1993 года

Заезжал Иван Иванович. Вдребезги пьяный. Никогда таким его не видел. Перед этим звонила его супруга, жаловалась, что муж круто запил. Хоть нам так толком поговорить и не удалось, но Иван Иванович явно не пределе. Ведёт большую политическую работу, но тяжело ему неимоверно. Впрочем, кое-что любопытное он сообщить всё-таки ухитрился, даже по ходу пьяного бормотанья. Только после этой встречи я полностью осознал, насколько тяжело на местах, в каких условиях приходится жить районным активистам. Похоже после смены власти в ходе парламентских и президентских выборов ничего в этом плане не изменилось.

22 марта 1993 года

Последние события в России потрясли мир. Обращение российского президента Б. Ельцина по телевидению к гражданам России представляет собой явную попытку государственного переворота, что и констатировал председатель Конституционного суда Российской Федерации В. Зорькин. Однако столкнувшись с реальным противодействием законодательной власти подобного рода действиям и в условиях отсутствия народной поддержки своим намерениям, президентская свора пошла на попятную. Средства массовой информации пытаются представить все эти события как невинную, пусть даже и неудачную шутку.

Страна чудес, да и только! С точностью до наоборот повторяются события августа 1991 года. Тогда был ГКЧП, а теперь ОПУС – Особый Порядок Управления Страной. Разница лишь в наборе главных персонажей и фигур. Тогда во главе заговора был вице-президент, теперь — президент. Тогда президент был в пассиве, теперь в активе. Тогда путч был обнародован, теперь его скрывают. Тогда у «Белого дома» дежурили одни люди, демократы, которые спасали демократию, теперь другие, так называемые «красно-коричневые», спасатели демократических ценностей и Конституции. Прошлые «демократы» и приверженцы «общечеловеческих ценностей» ныне выступают против демократии и за режим авторитарной президентской власти.

От таких парадоксов общественного развития жить становится интересно, но не очень хорошо. Б. Ельцина поддерживают западные лидеры и тем самым происходит саморазоблачение западных демократий. Российская оппозиция получает в связи с этим как бы второе дыхание.

27 апреля 1993 года

Надо же! Б. Ельцин выиграл референдум 25 апреля! Россия — действительно страна чудес. Таким образом россияне сами выбрали свою судьбу. Сейчас главный вопрос — удержатся ли ещё в России остатки Советской власти. Похоже, что вдохновленный своим успехом ЕБН пойдёт напролом и попытается протолкнуть свою «американскую» Конституцию. Оппозиция пока пребывает в шоке. Это поражение, пожалуй, лучше, чем победа, покажет истинное лицо и возможности оппозиционных сил. Возможен раскол и среди самих оппозиционеров. А может и наоборот, их сплочение.

Референдум не разрешил ни одной серьёзной проблемы., а просто загнал их в глубь. Досрочных выборов ни президента, ни депутатов теперь уже, похоже, ожидать не следует. А это означает, что политическая борьба перейдёт в новое качественное состояние. До очередных выборов политическая ситуация в России вряд ли доползёт. Наиболее вероятен «вариант Фухимори».

P.S. Альберто Фухимори — президент Перу с 1990 по 2000 год. В 1992 году он инициировал своеобразный «самопереворот», в результате которого было свергнуто собственное правительства, расширены собственные полномочия и распущен Конгресс. Распустив Конгресс, он провёл новые выборы, добившись большинства в парламенте. Таким образом, Фухимори получил практически неограниченную авторитарную власть, которую закрепил проведённый в октябре 1993 года референдум по новой Конституции, расширившей полномочия президента. В дальнейшем был вынужден уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом в рядах его собственной партии и в ближайшем окружении.

18 мая 1993 года

Включился в политическую деятельность. Вошёл в состав инициативной группы по созданию Союза левых сил Литвы. На днях опубликуем в газете «Оппозиция» своё обращение по этому поводу.

Конец мая, а уже пахнет очередной летней засухой. Жара. И так практически весь май. В России баталии по поводу новой Конституции. ЕБН пробивает свой «президентский» вариант. Парламент вяло сопротивляется и пропихивает свой – «парламентский». Но инициатива у ЕБН, да и руководство парламента раскололось. Теперь в России все делают ставку на новую Конституцию. Она, дескать, спасёт, накормит и согреет. А может и похоронит Россию?

16 июня 1993 года

Приезжали ленинградцы — Лёнька с Алёнкой. Провели в Вильнюсе 3 дня. Побродили по городу, посидели, поговорили, попьянствовали.

У Лёньки пошли дела в бизнесе. У него всегда был дар общения с людьми. Вообще живёт теперь неплохо. Наши политические взгляды, как это не странно в данной ситуации, всё ещё совпадают по многим параметрам.

Лёнькина и Алёнкина дочка — Маша — выходит замуж. Сейчас у нас с женой проблема — как съездить на свадьбу при нынешней дороговизне. А поехать надо. Мы же знаем Машку с малых её лет. Да и более близких друзей, чем ленинградцы, у нас по существу не осталось.

На днях довелось испытать ещё одно разочарование в человеке. Мой бывший коллега по ВПШ – некто «К», которому я до последнего времени доверял, переметнулся на другую сторону политических баррикад и теперь от него можно ожидать разных пакостей. Тем более что мы с товарищем делились с ним разной информацией, которую он теперь может использовать против нас. Как говорится, век живи — век учись. Особенно разбираться в людях.

В политической жизни Литвы летнее затишье. Затишье перед бурей? Жизнь дорожает буквально каждый день. Саюдисты умело используют ситуацию и наращивают давление на властные структуры.

Что касается президента, то создаётся впечатление в утрате им какой бы то ни было политической воли. Куда на него давят, туда он и плывёт. Фракция ДПТЛ в Сейме под давлением правых сдаёт свои предвыборные позиции одну за другой и сама сдвигается вправо. В целом Литва на глазах правеет.

30 июня 1993 года

Впервые на пресс- конференции деятелей ДПТЛ один из журналистов поднял вопрос (хотя и в ироническом контексте) о легализации запрещённой Компартии. Философ и идеолог демотрудовиков Ю. Каросас ответил в том плане, что это не реальная вещь и такая партия людям Литвы не нужна. Знаток! Тем не менее вопрос был поставлен. А это уже не мало после всех событий.

Введение лита встречено без особого воодушевления. Люди разуверились во всём. Тем более, что с 1 июля опять повышаются цены на продукты питания и транспорт. В этих условиях любые новшества, под каким бы «соусом независимости» они ни подавались, – воспринимаются настороженно. Люди от любой реформы теперь ожидают не улучшения, а ухудшения условий своей жизни. В обществе начинает утверждаться катастрофический тип общественного сознания. Отказывают не только психологические, но и чисто физиологические защитные механизмы. Растёт количество каких то или давно забытых, или вовсе неведомых болезней, случайных, нелепых смертей, растёт число самоубийств, рождается всё больше детей с патологиями.

21 июля 1993 года

Опять побывал на своей малой Родине – Н. Акмяне. Вместе с женой и сыном. Отец, слава богу, бодр и относительно здоров, по сравнению с прошлым годом. Опять запрягся в работу по хозяйству. Эта «трудотерапия» его и спасает. Мать тоже держится неплохо. Правда жизнь у них пошла нелёгкая — на хлебе да колбасе. На огороде и в саду всё разворовывают.

Провели 2 великолепных вечера у Ивана Ивановича. Наговорились досыта. Иван Иванович вошёл в русло более или менее нормальной жизни. Крепок и уверен в себе. Не забывает и о политике.

Встретился с некоторыми бывшими друзьями детства. Кто спился, кто безработный. Все ругают новые порядки. В целом доминирующая тенденция провинциальных настроений — ностальгия по советскому прошлому. Причём люди начинают говорить об этом открыто, исчезает первоначальный страх.

31 июля 1993 года

Иногда мне кажется, что больше всего в этой жизни я был нужен одной собаке по имени Мирта. Мы жили в давние времена в старой двух-комнатной квартире в Н. Акмяне. Мне было лет 5. Держали собаку – упомянутую Мирту. Затем её отдали знакомым отца, которые увезли Мирту в деревню, в соседнюю Латвию.

И вот спустя 5-6 лет мне с отцом пришлось побывать в этой самой деревне у отцовских знакомых. И Мирта меня узнала! Она сидела на цепи и увидев меня бросилась ко мне лизаться и скулить. Хозяева ничего не понимали. Собака было достаточно злой в отношении незнакомых людей. Всё время пока мы были в гостях я провёл с Миртой. Когда мы уезжали она выла как маленький ребёнок.

Вся эта «собачья» история отложилась в моей памяти и до сих пор вспоминается. Иногда действительно кажется, что Мирта была для меня особенным живым существом на этой земле и в этой жизни.

P.S. С тех пор я почему-то невзлюбил собак и даже стал их как то побаиваться. По крайней мере избегаю любой встречи с ними. Может это какой-то скрытый комплекс вины за моё детское предательство Мирты. Ведь я её, хотя и не по своей вине, дважды отдал и оставил чужим людям. А она так меня любила и, вероятно, так надеялась на мою ответную верность.

19 августа 1993 года

Парадоксальность нынешней ситуации в Литве заключается в том, что чем больше и сильнее нынешние власти стремятся отдалится от России и переориентироваться на Запад в целях укрепления своей государственной независимости, тем более размытым становится само понятие независимости и российский фактор оказывает всё большее влияние на политику правящей в Литве верхушки.

Когда Литва была в составе СССР, то при всех издержках этого пребывания связанных с культовыми и административными деформациями советского социализма и отсутствием впечатляюще ярких внешних форм и атрибутов независимости, на содержательном, сущностном уровне Литва была и свободной и независимой. Была крепкая, технически оснащённая экономика, была мощная, известная далеко за пределами республики национальная культура, развивался литовский язык, поддерживались национальные традиции.

Теперь же при наличии всех супер – независимых атрибутов (дипломатические представительства, институт президентства, своя валюта, армия и т. д.) происходит некое перерождение. Экономика всё более подчиняется диктату западных финансовых организаций, в военном отношении Литва попадает во всё большую зависимость от военно-стратегических интересов НАТО, а литовская национальная культура просто-напросто оккупирована кричащим западным масс-культом. Литовский язык и тот всё больше загрязняется англицизмами. Экспансия космополитического Запада оказалась для населения Литвы гораздо более опаснее, чем традиционно-патриархальный Восток.

20 августа 1993 года

Похоже, что начинается новый отрезок моего жизненного пути. Вместе с Альбинасом Висоцкасом дали интервью одной республиканской газете от имени Союза Левых Сил. Шум, хотя и небольшой, но был. В газете «Республика» даже назвали наше выступление «громким».

К сожалению в текст интервью не по моей воле вкралась досадная неточность. Я был представлен там «как не состоявший ни в каких партиях». Сейчас вот не знаю как опровергнуть этот ляпсус. Не доказывать же теперь громогласно, что я не верблюд!. Но это всё -детали. Главное — включаюсь в какую-никакую политическую деятельность.

Вернулись с женой и сыном из Ленинграда. Ездили на Машкину свадьбу. Виделись с «дедом». Вспоминали «поручика» и Ваську. Прекрасно провели время. Судя по разговору с друзьями, настроения в России поворачиваются в сторону Руцкого-Хасбулатова. Хотя в общем и целом традиционная российская спячка продолжается.

P.S. «Дед» и «Поручик» – это студенческие клички моих друзей — однокурсников. «Дед» – это Анатолий Максимович Раков, родом из Череповца, а «Поручик» – это Павел Павлович Павлов, родом из Вологды. Васька — это Василий Григорьевич Постников — типичный русак. Все мы как то очень сблизились, представляли собой единую группу, которая существовала как-то обособленно от остальных однокурсников. Жили в одной общаговской комнате по ул. Шевченко близ гавани Васильевского острова. Комната по моему была под номером 107. На четверых у нас был один тёплый свитер и один порадно-выходной пиджак. Кто первый просыпался по утрам, тому и доставался свитер, а пиджак делили по обстоятельствам и по мере надобности. Если время от времени «дворничали» или каким – либо иным способом подрабатывали, то всегда были готовы подменить друг друга в случае необходимости, или помогали другу другу скалывать весенний лёд на своих дворницких участках. Вместе во время летних каникул ездили на всевозможные «шабашки»., на которых зарабатывали достаточно приличные по тем временам деньги. Это, кстати, ещё 10 лет после окончания университета продолжалось Вместе проводили свободное от лекций время в застольных студенческих компаниях непременными атрибутами которых были портвейн и Высоцкий. Недалеко от нашего студенческого общежития был чудесный пивной бар под названием «Гавань», в котором мы часто «зависали», а затем продолжали наши «беседы при тихой луне» уже в своей общаге. Мы были молоды, изобретательны и идейны. Брежневский «развитой социализм» критиковали только за определение.

Свои клички «дед» и «поручик» мои однокурсники наверное получили по своему характеру. «Дед» был основательным, крепким мужиком, а «Поручик» – цыганистым парнем, который под гитару на каждой вечеринке исполнял нам песни Бориса Алмазова (авторство этих песен я определил значительно позже). Кстати, поручик в ту пору был старше нас на 10 лет. Позже к нашей компании присоединился и коренной ленинградец Лёнька Горобцов, с которым мы дружим по сей день, часто общаемся. Правда теперь уже по скайпу. Но иногда удаётся встретиться и напрямую.

В этой поездке на Машкину свадьбу мы ещё не знали, что «поручика» уже нет в живых. Как позже нам сообщил однокурсник, он при неясных обстоятельствах умер в 1992 году в своей родной Вологде, куда был распределён после окончания университета. «Дед» и Васька по тому же распределению попали в Ухту, я в Вильнюс, а Лёнька остался в Ленинграде, в аспирантуре.. «Дед» позже вернулся в Петербург и умер от инсульта в 2013 году. Васька по сей день живёт теперь уже на пенсии в Ухте. После поворотных событий 90-х годов он ухитрился получить второе образование в том же Ленинградском (Санкт – Петербургском) государственном университете, где защитил ещё и диссертацию доктора юридических наук. Лёнька по прежнему живёт в Питере и всё ещё работает.

На старости лет я всё чаще прихожу к выводу, что мужская дружба, возникшая в студенческие годы — это самая прочная дружба. Как, впрочем, никогда не забывается и студенческая любовь.

31 августа 1993 года

Начинаю новую профессиональную жизнь – буду учительствовать в русской средней школе Вильнюса. Намереваюсь вести уроки этики, а возможно, и истории. Приняли меня на работу со скрипом, особенно после ознакомления с выпиской из моей трудовой книжки. По словам рекомендовавшей меня на эту работу знакомой, завуч школы охарактеризовала мою скромную персону следующим образом : «Весь из прошлого!». Как будто есть такие, которые «из будущего». Ну да бог с ними, с этими характеристиками. Просто несколько побаиваюсь новой школьной атмосферы и проблем с дисциплиной школьников.

P.S. Впоследствии мы с этой заведующей очень подружились. Она оказалась прекрасным человеком и крепким профессионалом. Кстати, тоже «из прошлого». Можно сказать, что школа в целом держалась на её «советском» энтузиазме. Ученики её очень любили и это послужило в дальнейшем причиной её конфликта с директором школы Ю. Поповым. Последний проводил однозначную литуанизацию всего учебного процесса и всей школьной жизни и пользовался полным доверием назначивших его начальников. Он, очевидно, выполнял возложенную на него «миссию». В дальнейшем школа попала под «оптимизацию сети учебных заведений» и была ликвидирована, как и некоторые другие русские школы.

20 сентября 1993 года

Сегодня в Москве Конгресс народов СССР. Событие знаменательное во всех отношениях. Накануне и Хасбулатов, и Руцкой опосредованно заявили о своей поддержке идеи воссоздания нового Союза. Напуган и Ельцин. Последние его шаги (назначение Гайдара вице-премьером, согласие на досрочные перевыборы) свидетельствуют об определённой растерянности «кремнёвого» кремлёвского лидера. Да и «беловежская троица» явно утрачивает чувство солидарности в отношениях друг с другом. А Едьцин прямо начал «топить» Кравчука в Чёрном море.

В Литве объявились новые «лесные братья». Несколько десятков добровольцев из Охраны края покинули казармы и переселились с оружием в леса под Каунасом. В государственных структурах и в средствах массовой информации по этому поводу большой ажиотаж. Похоже, что это начало конца «демократического режима» в республике. Несколько вооружённых людей оказывается способны вызвать общественно-политический кризис и диктовать свои условия и президенту, и Сейму, и политическим партиям. Не появится ли в Литве новый Сурет Гусейнов? Пока что лидера новоявленных лесных братьев — некоего Масквитиса – называют новым Тадасом Блиндой. На редкость неадекватная характеристика!

P.S. Почему мне тогда пришла в голову аналогия с Суретом Гусейновым, я теперь не могу вспомнить. Даже не помню, кто он такой и чем знаменит. Пришлось залезать в интернет. В Википедии написано, что это азербайджанский военный и государственный деятель, участник Карабахской войны, полковник, кторый стал затем Премьер-министром Азербайджана (1993—1994). При президентстве Эльчибея он был назначен командиром 2-го армейского корпуса национальной Армии Азербайджана и в 1993 году поднял мятеж против республиканских властей. Бойцам Сурета Гусейнова удалось взять в плен генерального прокурора Ихтияра Ширинова. Первым делом Гусейнов приказал генеральному прокурору выписать ордер на арест президента Абульфаза Эльчибея, далее его подразделения начали движение на Баку. Отряды Гусейнова подошли к Баку, но в столицу не входили. В условиях назревшего политического кризиса Эльчибей пригласил в Баку бывшего Первого Секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева. В Баку же прошли переговоры между Гейдаром Алиевым и Суретом Гусейновым. В результате всех этих событий Эльчибей покинул сталицу Азербайджана, президентом стал Гейдар Аливев, а мятежные отряды Сурета Гусейнова были включены в состав национальной гвардии Азербайджана.

Вообщем, Сурет Гусейнов — это некое подобие то ли Наполеона, то ли Муссолини. Вероятно, такая же миссии была уготовлена и Масквитису. Но не сложилось.

2 октября 1993 года

Вот и произошло в России то, о чём уже давно говорили «большевики». Е.Б.Н. совершил государственный переворот и уже две недели ведёт блокаду Дома Советов в Москве. Мировое сообщество, как и следовало ожидать, поддержало президента-путчиста. Федеральные российские советы пытаются оказывать сопротивление. Как бы там ни было, удержится ли Советская власть или придётся справлять по ней поминки, но начало положено. Политический процесс в России вышел за рамки Конституционного поля и страна вступила в период государственный потрясений. Не дай бог реализоваться этой мрачной перспективе до конца!

4 октября 1993 года

Сегодня ночью (с 3-го на 4-е октября) в Москве случились кровавые события. В настоящее время (11.00 4 октября) правительственные войска, посланные Б. Ельциным завершают штурм Московского Белого дома (Дома Советов). В России реализовался Чилийский сценарий. Специфика лишь в том, что вину за начало кровопролития вся государственно-пропагандистская машина пытается возложить на оппозицию во главе с Хасбулатовым и Руцким.

В воскресенье оппозиционеры — демонстранты прорвали омоновские цепи и захватили здание Московской мэрии, а так же вестибюль ТВ «Останкино». Их, якобы, к этому призвали Хасбулатов и Руцкой. Радио «Свобода» весь день и всю ночь вело прямую трансляцию с места событий. Поэтому все вышеизложенные факты привожу по сообщениям корреспондентов этой радиостанции.

По поводу агрессивных демонстрантов могу предположить лишь следующее. Или это хорошо и профессионально подготовленная провокация. Или озлобленная 12 — дневной блокадой и избиениями толпа защитников Белого дома вышла из под контроля. Или это просто шаг отчаяния со стороны этих самых защитников.

В любом случае подавление этого стихийного и спровоцированного восстания было кровавым. Режим личной диктатуры для России теперь обеспечен. Будет ли он прочным и к чему приведёт — покажет время.

10 октября 1993 года

После своей победы Е.Б.Н. наводит в России «порядок». Запрещена легальная оппозиция и оппозиционные газеты. Введена цензура. Распущен Конституционный суд и местные советы. Всё это под рукоплескания и улюлюканье «демократической» интеллигенции. Авторитарный режим начал подготовку к «демократическим и свободным» выборам, которые назначены на 12 декабря. Оппозиция пребывает в шоке и неясно сможет ли выйти из него.

11 октября 1993 года

Всё ещё не могу прийти в себя после бурных российских событий. Ничего не хочется делать. Полная прострация как в январе и в августе 1991 года.

Между тем за окном бабье лето. В квартире начали топить и наверное впервые за длительное время есть ощущение относительного жилищного комфорта. А это немало в наше суровое время. Сижу дома один. Жена на работе, тёща в поликлинике, сын в школе. Через час и я отправлюсь зарабатывать хлеб насущный.

Потери следуют за потерями. Разочарования за разочарованиями. Одна беда за другой. Как жить дальше? Просвета пока не видать. Однако в душе продолжает звучать «надежды маленький оркестрик». Не знаю, правда, чем это вызвано? Возможно, некоей диалектической повторяемостью событий? А может это просто включаются резервы человеческой психики и все надежды — это лишь адаптивные ресурсы организма?

24 октября 1993 года

Раннее воскресное утро — 8 часов 30 минут. За окном туман, мелькают редкие прохожие. Надо как-то «протолкнуть» день. В Литве правящая партия наконец затеяла крупные кадровые перемены. Выражено недоверие председателю правления Центрального банка Литвы Р. Високавичюсу. Ушёл в отставку министр охраны края А. Буткявичюс. Не за горами и увольнение генерального прокурора республики А. Паулаускаса. Последний больше занимается политическим делами, чем борьбой с мафиозными структурами. Это становится очевидным для многих. Но что это всё даст?

В России предвыборная компания. В ней намерены поучавствовать и зюгановцы. Оппозиционные газеты по прежнему запрещены, но по этому поводу явно нарастает давление в самих органах власти. В том числе и со стороны администрации США. Вот уж действительно — мир полон парадоксов! Помогли схоронить Е.Б.Н. власть, а теперь пытаются спасти своё «демократическое лицо».

7 ноября 1993 года

В Литве бывший праздник октябрьской революции никак не отмечается, и не ощущается. В Москве разные демонстрации и митинги запрещены. По радио «Маяк» только-что передали, что оппозиция всё-таки пытается провести акцию протеста, но омоновцы и милиция перекрыли все подходы и оцепили Красную площадь.

Вчера в «Панораме» начальник департамента государственной безопасности Литвы Ю. Юргялис сообщил, что в республике возможно распространение листовок и вывешивание советских флагов и почему-то интерпретировал такие действия как» призывы к свержению законной власти». Всё по законам физики: чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Сделать манкуртов из людей вряд ли удасться. Для этого придётся настолько ужесточить режим, что он мало чем будет отличаться от пресловутого «сталинистского».

В России Е.Б.Н. уже добился того, что его даже в некоторых бывших пропрезидентских газетах называют диктатором. И чего здесь жаловаться. Как говорится, назвался груздём, полезай в кузов. Свой ранее изданный указ о досрочных выборах президента 12 июня 1994 года Е.Б.Н уже отменил. Очередное обещание «лечь на рельсы», как и следовало ожидать, обернулось обманом и талантливо разыгранным, хотя и изрядно поднадоевшим спектаклем.

1 декабря 1993 года

Первый календарный день зимы. Снега пока нет, но погода установилась морозная с холодным ветром. В России в разгаре предвыборная компания. Удивительно преобразился Жириновский и изменилось отношение к нему. Почти каждый день он мелькает на экранах российского телевидения, в том числе и на коммерческих каналах. Надо признать, что он демонстрирует великолепное красноречие и блестящие способности полемиста. При этом — идеи проимперские и диктаторские. Судя по всему это пользуется спросом в сегодняшней России.

В Литве начался судебный процесс по делу В. Иванова и его сподвижников. В первый же день судебное заседание было прервано и перенесено на неделю. Формальная причина — отсутствие нескольких адвокатов. Судя по короткому репортажу в «Панораме» не последнюю роль во всём этом сыграла не слишком благоприятная атмосфера в зале суда и вокруг него. В. Иванов и его друзья были посажены в железную клетку. Власти хотели собрать группу поддержки судилища из числа пострадавших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе. Но похоже, что это по какими-то причинам не очень получилось.

В эти же дни решается вопрос о всеобщей крестьянской забастовке в республике. Забастовочные настроения постепенно нарастают и в России. В частности, среди шахтёров и газовиков. Пока всё это на тред-юнионистском уровне. Но властям всё чаще приходится выступать в роли пожарников.

13 декабря 1993 года

Итак, судя по всему Россия приняла Ельцинскую Конституцию и в то же время на парламентских выборах проголосовала за либеральных демократов Жириновского, рыночных радикалов Гайдара и коммунистов Зюганова. Вот такой странный коктейль получился. Парламент получается явно не стандартный и при нынешнем конституционном самодержце Борисе I он вскоре окажется в очередном кризисе. В любом случае возможны достаточно любопытные процессы. По крайней мере уже третий раз за последний год политическая ситуация в России меняется радикально. Когда произойдёт очередной поворот?

Paskelbta temoje Записки из прошлого | Parašykite komentarą

1992 ГОД

28 июня 1992 года

Итак, – с чего же всё началось? Официальное начало Горбачевой перестройки датируется апрелем 1985 года. Я в то время работал в Вильнюсском инженерно-строительном институте на кафедре научного коммунизма. Вернулся на прежнее место работы после защиты кандидатской диссертации в аспирантуре Ленинградского государственного университета.

В Литве «новое мышление» М.С. Горбачёва встретило по началу прохладное отношение. В Москве уже вовсю «ломались идеологические копья». Начинались первые политические баталии, новые термины «гласность» и «ускорение» мелькали в передовицах газет и журналов, в передачах радио и телевидения. «Прожектор перестройки» содержательно высвечивал негативные стороны нашей родной советской действительности, набирала силу антисталинская пропагандистская компания. Правда в стороне от критики пока оставались Ленин и Брежнев. Первый, очевидно, в силу сложившихся идеологических стереотипов, второй — по причине генетической близости к «отцам перестройки».

Одним словом, советская история постепенно переворачивалась с ног на голову, превращалась в свою противоположность, становилась антиисторией. Развитие превращалось в застой, энтузиазм в рабство, победа в поражение.

В Литве же сидел республиканский Брежнев — Гришкявичус и всё шло по привычной колее. Газеты публиковали очередные раппорты об очередных трудовых достижениях к очередной красной дате календаря. Относительное социальное благополучие республики даже позволяло местному партийному начальству и многим жителям несколько снисходительно посматривать на московские политические новации. КПЛ пребывала в летаргическом полусне и похоже ни к каким особым переменам не готовилась.

Меня в 1986 году как раз пригласили на новую работу в Вильнюсскую высшую партийную школу и о состоянии партии на то время я, как мне кажется, могу судить достаточно квалифицированно. К слову сказать, о существовании такой школы в Вильнюсе я до поступившего приглашения даже и не знал. Поэтому когда в общаговской вузовской «однушке», где я тогда жил вместе с женой и недавно родившимся сыном, однажды раздался телефонный звонок и мужской голос пригласил меня для разговора в ВПШ (Высшая партийная школа), я был немало удивлен.

Звонил ныне покойный Альбинас Степонавичус, который в то время заведовал кафедрой философии ВПШ. Это был человек крайне интересный во всех отношениях. Бывший военный лётчик. Воевал в Корее. Служил в Монголии и Китае. Учился в академии общественных наук в Москве. Был в 2-х годичной творческой командировке на Кубе. Был одним из авторов учебника по научному коммунизму для кубинских студентов. Ездил на красной «Волге», которую по слухам ему подарил сам Фидель Кастро. Умер он внезапно, за рулем своей машины, – остановилось сердце. Умер в 1989 году, когда уже возник «Саюдис» и А. Степонавичус относился к нему очень насторожено. Как он однажды выразился: «Не получилось бы как в Польше».

Вот с эти человеком я и беседовал о возможности начать новый этап в своей трудовой деятельности. Собственно говоря всё уже было решено заранее.. Он знал, что возьмет меня к себе на кафедру, а я знал, что соглашусь перейти к нему на работу. Меня тогда больше всего волновали две проблемы: квартирный вопрос и качество слушателей ВПШ (я уже узнал, что студентов в этом Вузе называют слушателями). По обеим проблемам я получил необходимые заверения и вопрос в принципе был решен. С 1987 года я работал преподавателем, а позже и заведующим кафедрой в В Вильнюсской ВПШ. О чем по сей день, при всех нынешних политических сложностях, нисколько не жалею.

Уровень аудитории слушателей ВПШ требовал постоянного творческого напряжения и это меня вполне удовлетворяло. Вместе с тем поражал некий «старорежимный догматизм» и профессиональная нечистоплотность некоторых коллег — преподавателей, чисто бюрократический стиль общения со школьным начальством, слишком номенклатурное отношение к оценке знаний слушателей, чрезмерная заорганизованность всей школьной вузовской жизни.

Причём особенно ярыми «общественниками» и «активистами» в сфере идейно-политического воспитания школьной общественности были как раз те сотрудники и преподаватели, которые позднее громче всех кричали о «преступлениях партии», о «геноциде литовского народа» и требовали безоговорочной независимости от «московского ига». Первым среди равных в этой шеренге «воспитателей — борцов» шагал тогдашний ректор Вильнюсской ВПШ Сигизмундас Шимкус.

P.S. Каждый год 1 ноября — в день поминовения памяти усопших- навещаю могилу А. Степонавичюса на Антакальнском кладбище Вильнюса. Рядом с ним теперь уже покоиться и его супруга Симона. Недалеко от их могилы похоронены выдающиеся деятели советской литовской культуры — поэт Э. Межелайтис и писатель Ю Балтушис. На их могилах так же зажигаю свечу. Вдалеке от них на том же кладбище похоронен писатель и яркий публицист, беспощадный критики ландсбергисткого режима в Литве Витаутас Петкявичюс. С ним мне приходилось несколько раз достаточно тесно общаться, На его могиле в этот день также зажигаю свечу памяти.

29 июня 1992 года

События в России приобретают всё более грозный характер. Вчера в телепередаче «Останкино» один из лидеров оппозиции писатель А. Проханов заявил, что в ближайшие 3 месяца российская власть будет свергнута. А уже на следующий день наш литовский «музыкант» по республиканскому телевидению ссылался на это утверждение как на ещё одно доказательство необходимости немедленного вывода из Литвы частей Советской Армии.

Наблюдая за сообщениями средств массовой информации последние 2-3 года, волей – неволей на ум приходит мысль о некоем «информационном Чернобыле». Столько публикуется и произносится всевозможных заявлений, опровержений, искажённых фактов и прямой лжи, что простому человеку не разобраться в хитросплетениях нынешней политики. Стирается грань между правдой и вымыслом, фактом и его интерпретацией, добром и злом. Людей превращают в стадо баранов, которых можно переводить с одного пастбища на другое. В сфере информации идёт настоящая гражданская война, эпидемия какого-то массового психоза.

Однако вернусь к личности ректора ВПШ С. Шимкуса. Это был матёрый аппаратчик, который по недостаточно известным мне причинам, вероятно с понижением, был «брошен на новый участок идеологической работы» – стал ректором партийного ВУЗа. Он был кандидатом, кажется, исторических наук, и.о. профессора. В «впшовской» библиотеке видел его брошюру — автореферат диссертационного исследования, что-то вроде «Роль партии в эстетическом воспитании трудящихся».

Этот «эстет» был возможно неплохим администратором, однако он ещё пытался читать лекции слушателям ВПШ, а это уже говорить об отсутствии элементарного чувства меры. Помнятся его приветственные и поздравительные официальные речи в актовом зале ВПШ по поводу разных праздничных дат: к 1-ому мая, к 7-ому ноября, к началу учебного года или к его завершению. Его «коммунистическая принципиальность» и вымученное красноречие всем уже порядком приелись и воспринимались с едва скрываемой иронией.

Именно этот человек в конце концов привёл к расколу коллектив ВПШ и сыграл весьма неблаговидную роль в судьбе самой партийной школы. Накануне драматического XX съезда КПЛ, где произошёл её раскол, ректор ВПШ сначала начал делать странноватые заявления, а потом вполне определенно выступил на стороне «самостийников» (сторонников отделения КПЛ от КПСС) и обрушился с критикой на «догматиков — единственников», на «сильный центр», на Советскую власть, и в одночасье превратился в ярого «саюдиста».

Позднее Рышард Милто, который был в это время секретарём парткома ВПШ рассказывал, что этот поворот ректора происходил не так просто. Оказывается в течении одной-двух недель С. Шимкус раздумывал в полной самоизоляции от внешнего мира у себя на даче, – куда ему податься? И в конце концов выбрал тот путь, по которому и зашагал в «светлое независимое будущее».

На предсъездовском Пленуме ЦК он, прорвавшись к микрофону, выступил с яркой «патриотической» речью, которую сам же записал на свой диктофон (в последнее время он с ним не расставался) и затем прокрутил её на Совете ВПШ. На совещаниях ректоров высших партийных школ в АОН СССР (Академия общественных наук при ЦК КПСС) он так же вдруг стал занимать «супер-перестроечные» позиции и пропагандировать идеи кардинальной реформы всего учебного процесса в партийных ВУЗах, в следствии чего быстро приобрёл славу «передового ректора передовой ВПШ».

Мы, рядовые преподаватели, наблюдали за этой метаморфозой нашего ректора с усмешкой, однако вскоре стало не до смеха. Атмосфера в школе после раскола партии становилась всё более тяжёлой, преподаватели и слушатели «дотягивали» свой рабочий и учебный срок, ни о какой серьезной образовательной деятельности не могло быть и речи.

Под занавес существования ВПШ тем коммунистам, которые не разорвали связей с КПСС, всё же удалось избавится от ректора — предателя. Не знаю всего механизма этой процедуры, но несомненно значительную роль в этом деле сыграли Миколас Бурокявичюс, Валентин Лазутка и Александр Меркель. Появилось постановление Политбюро ЦК КПСС, согласно которому ректор Вильнюсской ВПШ С. Шимкус освобождался от занимаемой должности. Под постановлением стояла подпись генсека ЦК КПСС М. Горбачёва.

P.S. В дальнейшем С. Шимкус отошел от всякой общественно-политической жизни. Уехал к себе в деревню и занялся пчеловодством. Говорят, даже возглавлял некоторое время то ли местное, то ли республиканское общество пчеловодов. Торговал мёдом со своей пасеки. Его продукт считался качественным и экологическим. М. Бурокявичюс так и остался первым секретарём Компартии Литвы в подполье. Затем отсидел 14 лет в Литовской тюрьме по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Умер он в 2016 году и похоронен на Карвялишском кладбище Вильнюса. В. Лазутка был обвинён по тому же делу, объявлен в розыск литовской прокуратурой, скрывался некоторое время в Германии, затем осел в Белоруссии. А. Меркель по имеющейся скудной информации эмигрировал в Израиль, где и скончался от рака. Р. Милто после всех событий «растворился» в пространстве и во времени, некоторое время занимался хозяйством на хуторе своих родственников, говорят крепко пил, а потом и вовсе пропал из вида.

Здесь необходимо рассказать ещё об одном человеке, который в этих записках из прошлого не упоминается. В бытность моей работы в ВПШ мне пришлось несколько раз контактировать с преподавателем кафедры политэкономии этого ВУЗа Д. Грибаускайте. Среди слушателей и работников ВПШ ходили глухие слухи о её педагогической принципиальности и нетрадиционности. Принципиальность тогда понималась как крайняя бескомпромиссность в оценке знаний слушателей. Слушатели её как преподавателя просто побаивались. Нетрадиционность я тогда естественно воспринимал не в современном смысле нетрадиционной ориентации, а как некую нестандартность, неординарность, исключительность человеческой личности.

Хотя никакой «исключительности» с этой ничем не примечательной блондинкой при личных контактах я, по правде говоря, не заметил. Дело в том, что она была ещё и Учёным секретарём ВПШ и по долгу службы, помимо прочего, занималась оформлением моих бумаг на присвоения степени доцента. Тогда всё это шло через Москву. И вот когда из Москвы по какой-то причине (теперь уже не помню) был получен отрицательный ответ на запрос Учёного Совета ВПШ по этому делу я и Д. Грибаускайте достаточно долго беседовали в одном из кабинетов здания ВПШ на ул. Шевченко. Она мне рассказывала о всех процедурных перипетиях в связи со всей историей прохождения моих бумаг. Как мне тогда показалось, искренне за меня переживала и даже обронила фразу, что наиболее способные и достойные как раз почему-то и получают отказ. Что-то вроде этого…Дословно теперь уже не помню. Хотя сам факт и общий контекст этой беседы осел в памяти прочно.

30 июня 1992 года

Надо же! Советник президента России по политическим вопросам. «заслуженный деятель демократического движения» Сергей Станкевич направил письмо Витаутасу Ландсбергису, в котором протестует против жестокого обращения с политическими заключёнными русской национальности в Литве и в, частности, упоминает фамилию «известного правозащитника» Валерия Иванова.

Незадолго до этого мы с В. Ивановым встречались. Сидели, пили чай, разговаривали. В основном о политике. Помниться, что он сказал, что на всякий случай у него заготовлено несколько документов для московских газет, так что его возможный арест не пройдет незаметно. Так и случилось. Более того, каким -то образом уже через полгода после его ареста в известной газете «День» были опубликованы выдержки из его «Тюремного дневника», в котором приводились факты жестоких избиений тюремной охраной и всяческих издевательств. На эту же тему появились заметки в «Правде» и «Литературной России».

Переполошилась и литовская печать, но, конечно, по-своему. Газета «Республика» опубликовала материал о «нормальных» и даже «прекрасных» условиях содержания в тюрьме «печально известного В. Иванова». Впрочем, в статье промелькнул весьма содержательный намёк на ухудшение здоровья арестованного, что связано с нарушением ритма сердечной деятельности. Это можно было понимать как весьма далеко идущий намёк…

В. Иванов с самого начала своей политической деятельности был достаточно одиозной фигурой. По крайней мере таковой его сделали республиканские СМИ. Сколько грязи вылили на его голову! В чём только его не обвиняли! «Единственник» – это слово стало ругательным во всех всевозможных смыслах. Его ненавидели, боялись, увольняли с работы, травили как только могли. Да и сам В. Иванов был довольно противоречивой личностью: амбициозен, капризен, начальственен. В движении «Единство», которое он возглавлял, постоянно возникали какие-то склоки, драки, взаимные обвинения и подозрения. Всё это просачивалось на поверхность и давало дополнительные аргументы для очернения и самой этой организации и её лидера.

Литовская прокуратура в качестве основного обвинения против В. Иванова использовала факт его активного участия в январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Хотя и по сей день в них много неясного. С одной стороны понятно, что бала санкционированная союзным центром военная авантюра, о чём несомненно знал М. Горбачёв. С другой — была определённая контригра со стороны «музыканта» и его сподвижников. «Кто конкретно стрелял у телебашни и откуда?» – во в чём вопрос, на который пока нет чёткого ответа. А ведь смерть людей — это вполне конкретный акт, конкретное убийство конкретного человека другим конкретным человеком. Это и называется преступлением. Всё остальное – штурм, таки, солдаты, – лишь фон для этого конкретного преступления. И создается впечатление, что за дымовой завесой этого фона скрылись и настоящие преступники, стрелявшие в людей. Будут ли когда — либо названы имена этих преступников? Поживём — увидим!

P.S. С. Станкевич впоследствии столкнулся с разного рода неприятностями: обвинениями в коррупции, уголовным преследованием, некоторое время даже скрывался от российского правосудия в Польше. В дальнейшем каким то образом добился полной политической реабилитации, вернулся в Россию, стал членом либеральной и олигархической партии роста, постоянным участником разных телевизионных политических шоу, на которых, кстати, достаточно красноречиво и логично высказывал достаточно разумные и «миротворческие» мысли.

В. Иванов остался жить в Вильнюсе, своих взглядов не изменил, из – за чего опять же попадал в различные судебные передряги, активно сотрудничал в разного рода оппозиционной российской и республиканской печати, проявил себя как историк, философ и литератор.

12 июля 1992 года

Сегодня вернулся из поездки в Санкт — Петербург. Был по делам фирмы, повстречался с некоторыми своими однокурсниками, наблюдал жизнь города. Во всём беспредел, как перед концом света. Грязь, уличная торговля и нищие с бомжами на углу Невского и Лиговского. Более бойкая торговля патриотическими газетами возле Гостинного двора, чем в прошлый мой приезд.
Интересная деталь. В доме где живёт мой однокурсник, у которого я остановился, во всех подъездах и во всех лифтах явно одной и той же рукой какой-то несмываемой красной краской сделана надпись: «Ельцин — иуда!». Толи это начало некоего политического прозрения, толи окончательной культурной деградации? Или может быть того и другого вместе?

После пародийного августовского путча в Санкт- Петербург мне приходится ездить практически каждый месяц. Наш политологический учебный центр, в котором я некоторое время работал после ликвидации ВПШ, естественно, закрыли как и все партийные структуры. В течении некоторого времени я не мог найти никакой другой работы в Вильнюсе. Хотя из-за определённого шокового состояния после всех переворотов по правде не очень то активно её и искал. Помог мой ленинградский однокурсник. Он устроил меня в одну Санкт-Петербургскую частную фирму на должность радио – корреспондента по Литве. Позднее я зарегистрировал в Вильнюсе филиал этой фирмы и стал его директором. Хотя мне и пришлось вживаться в новую для меня роль журналиста, но эта работа хоть как-то спасала от самых неблагоприятных перспектив меня и мою семью.

В целом должен сказать, что августовские события тогда поразили меня какой-то свое трагифарсовостью и предсказуемостью их итогов.

20 июля 1992 года

Вернулся из поездки на свою «малую Родину», в провинциальный литовский городок Науйои Акмяне. Родителя ещё держаться. Оставил сына «попастись» в их летнем саду. После нынешней невиданной засухи поля и леса по всей республике выглядят удручающе: жёлтая, пожухлая трава, низкорослые зерновые, чахлая картофельная ботва Люди уже паникуют — говорят о предстоящей голодной зиме. Министр энергетики А. Ашмантас призвал население запасаться на зиму дровами. Его, кстати, прочат на пост премьер-министра после ухода Г. Вагнорюса. Выраженное парламентом недоверие этому довольно удачливому по нынешним меркам политику — главное событие последних дней.

В России события так же развиваются весьма любопытно. «Правда» публикует открытое письмо заключенного В. Крючкова Б. Ельцину, а телекомпания «Останкино» показывает интервью с главным «путчистом» Г. Янаевым прямо из «Матросской тишины». Не иначе как грядут серьёзные перемены в политике. Правда, в хорошую, или плохую сторону, – пока не ясно. Впрочем, любые перемены сегодня настолько дискредитированы, что ожидать изменений к лучшему можно только после очередных изменений к худшему.

22 июля 1992 года

Итак в Литве новый, уже четвёртый за последние два с половиной года премьер-министр. Это, как охарактеризовал его «музыкант», «старый саюдист и хороший организатор» А. Абишала.

Депутаты Сейма проголосовали за его кандидатуру находясь в каком-то гипнотическом оцепенении. Вокруг парламента толпа ультра-патриотов подвергла некоторых из них моральным и физическим оскорблениям. Кое-кого просто избили. В самом парламенте христианский демократ А. Патацкас в прямом смысле слова нокаутировал либерала Р. Валатку. Такие вот дела.

Буду рад ошибиться, но представляется, что А. Абишала — это тайное оружие «музыканта». Красноречивый, остроумный, даже обоятельный 37-летний кандидат физико — математических наук, родившийся в семье ссыльных в Коми автономной республике бывшего СССР, Абишала может действительно организовать условия для будущего право радикального переворота. Многие симптомы об этом свидетельствуют…

Новый премьер заявил о неотвратимости введения национальной валюты- лита, причём сказал, что Россия своими действиями сама подталкивает Литву к этому шагу. Кстати говоря, А. Абишала слывёт сторонником жёсткой линии в отношении России. Бедная Россия! Со всех сторон её теснят, оскорбляют, унижают, а она всё терпит.

По радио только что вытупал политолог Лаурас Белинис. В своё время он просился ко мне на кафедру в Вильнюсскую партийную школу, а сегодня пытается инициировать создание право-центристской партии. После августовского путча я звонил ему. Просил помочь с трудоустройством. Дрожащим голосом он мне тогда отказал. Иногда теперь случайно встречаемся где нибудь в центре Вильнюса. Он тянет руку, мы здороваемся и перебрасываемся несколькими фразами. Если предательство возведено в ранг государственной политики, то чего можно требовать от простых смертных.

Другой мой давний знакомый и приятель по работе в Вильнюсском инженерно-строительном институте Йонас Сребалюс был в своё время секретарём парторганизации кафедр общественных наук, а сегодня он председатель институтской организации «Саюдиса», активно громит и разоблачает «партократов и кегебистов». Хотя, как ранее он однажды признался мне во время одного из наших совместных застолий, и сам писал в КГБ «отчёт» после какой-то зарубежной поездки. Наверняка среди архивных дел этой организации фигурирует и этот человек под какой нибудь «академической» кличкой. Что поделаешь, жить и иметь кусок хлеба хочется всем. Но одновременно с этим всегда есть и возможность выбора: как жить и как иметь?

P.S. А. Абишала сегодня исчез из публичного пространства. Слышал что нанимается бизнес- консультациями в какой- то частной фирме, возможно даже в своей собственной. Л. Белинис до сих пор мелькает на разный официозных телеканалах с «глубокомысленными» политологическим наблюдениями, за что его даже в некоторых кругах прозвали «чемпионом банальностей». В республиканскую печать каким-то образом просочилась и была опубликована информация о том, что после переворота 1990 года он, якобы, сжёг свою кандидатскую диссертацию на марксистскую тематику и написал новую, уже по лекалам независимой Литвы. Наверное, это было не слишком сложно сделать. Следовало лишь в тексте все оценки марксизма и социализма поменять с плюса на минус. Позже на основе новой диссертации он стал и доктором наук, и профессором. Про Й. Сребалюса давно ничего не слышал, даже не уверен жив ли он по сей день. Возможно его уже и нет на этой земле. Несмотря ни на что, вспоминаю его с какой-то приятной грустью. Он в свое время опекал меня, когда я только лишь начал работать в ВИСИ, мы много тогда общались, нередко вместе проводили и свободное время, он помог мне с переездом на новую квартиру, фотографировал моего сына ещё в колыбели. Познакомил меня со всеми известнейшими питейными заведениями советского Вильнюса: Неринга, Литерату, Тауро Рагас, Жемайчю, Аукштайчю и др. Всё время сочинял и никак не мог сочинить диссертацию на тему советского патриотизма. Несколько раз предлагал к обсуждение на кафедре её структуру, но дальше этого дело так и не пошло. Как говориться, бог ему судья!


26 июля 1992 года

На днях встречался и беседовал с удивительным человеком. В своё время он работал в партийных структурах, по – существу тащил на себе газету «Тарибу Летува», сочинял разные резолюции и прочие документы по вопросам культуры. Вместе с тем он как-то ухитрился нигде особенно «не засветиться», работал, можно сказать, полуподпольно. Опыт такой работы пригодился ему и сегодня. Из нашего разговора стало понятно, что именно он является фактическим редактором единственной легальной оппозиционной газеты в Литве. Более того, он делает эту газету практически в одиночку. На коком-то этапе спать ему приходилось 2-3 часа в сутки. Вложил в эту газету свои сбережения. Параллельно с выпуском газеты на хлеб зарабатывал работая сторожем в одном учреждении. Его домашний телефон прослушивался, письма, которые приходили на адрес газеты, люстрировались. За его машиной иногда следовал «хвост». И вот в таких условиях этот человек ухитрялся регулярно, без срывов, выпускать газету и вести огромную работу по сплочению оппозиционных сил. На его примере понимаешь, что и один в поле воин! Как то увереннее себя чувствуешь, зная, что есть такие люди на свете, которые не только не сломались, но ещё и кое-что делают.

P.S. Теперь можно сказать, что этот человек — Йонас Сакалаускас, редаткор издаваемой писателем Витаутасом Петкявичусом еженедельной газеты «Оппозиция» и один из создателей Социалистической партии Литвы. Умер он от инфаркта в 1995 году, оставив на прощание друзьям записку, в которой написал: «Сделал всё что мог, пусть другие сделают больше».

3 августа 1992 года

За окнами август. Лето катиться в закат. В политической жизни этот месяц может оказаться жарким. Годовщина путча, да и российские патриоты наметили ряд серьёзных мероприятий на этот период. В Литве — предвыборная тишина. Что готовится в кабинетах — неизвестно. Но что-то назревает и здесь. Новый премьер пока что всех очаровывает своим красноречием и непринуждённостью в общении. Не забывает при этом и всех воспитывать: министров, политиков, журналистов. Его менторские интонации уже начинают раздражать, в особенности пишущую братию.

В личном плане никак не двигаются коммерческие дела. Исключительно не приспособлен я к нынешним временам и порядкам. И сердце не лежит, и руки не доходят до всякого «бизнеса». Однако надо на жизнь зарабатывать. Работа же по специальности и вообще в любых государственно-образовательных структурах для меня перекрыта. Некоторые бывшие коллеги как-то устроились, кто сторожем, кто учителем, но большинство всё ещё без работы. Обложили нас во всех смыслах и со всех сторон. Иногда думаю, – неужели Миколас и иже с ним не могли заранее спрогнозировать подобную ситуацию? Неужели нельзя было более вдумчиво подготовиться к подобным условиям?

7 августа 1992 года

О Миколасе я слышал ещё в бытность своей работы в ВИСИ. Я пришёл туда на ту же кафедру, на которой он за год до моего появления был заведующим. Отзывы о нём были не слишком лестные. Затем уже после раскола КПЛ, когда волею судеб он стал руководителем «платформы КПСС», мне довелось прочитать несколько его статей в периодической печати и у меня сложилось мнение о нём как о человеке с крайне догматическим складом ума. Потом после ликвидации ВПШ я стал зам. директора Политологического учебного центра и меня на эту должность утверждал именно он. Вместе с директором центра В. Покормляком мы беседовали с Миколасом в его кабинете на разные темы и по-моему решающим фактором для его решения послужило то обстоятельство, что я некоторое время работал в ВИСИ под руководством С. Йонене, которую он хорошо знал и ценил.

Позднее мне не раз доводилось встречаться по разным поводам с Миколасом. Он уже стал членом Политбюро ЦК КПСС, первым секретарём ЦК КПЛ, произносил речи по случаю разных годовщин и событий. В публичных своих выступлениях он, конечно, здорово проигрывал новым «перестроечным» ораторам. Набившая оскомину «коммунистическая» пропагандистская терминология, невыразительная манера выступления на трибуне, невзрачная внешность — всё это доставляло не мало пищи республиканским журналистам разного толка вдоволь поиздеваться на сей счёт. В то же время, по моим наблюдениям, он рос как политик, приобретал несомненный политический опыт, набрал должный политический вес. Поднаторел и в аппаратных играх. В политической деятельности отчётливо стали провяляться и некоторые враждённые черты его характера — упрямство, упорство, твёрдость, принципиальность, и в то же время, интеллигентность, доброжелательность, вежливость, мягкость по отношению к людям. Всё это одними воспринималось как мягкотелость, другими – как авторитаризм.

Однако как позднее оказалось, именно эти его диалектически противоречивые черты характера и востребовались в условиях фактического подполья в послеавгустовкий период литовской действительности.

10 августа 1992 года

Говорил сегодня по телефону с представительницей одной литовской фирмы. Дела чисто коммерческие. Дама жаловалась, что в Санкт-Петербурге Литву не любят и с бизнесом там трудно. В Калининградской области полегче, но и там верхний слой крайне недоброжелательно относится к литовским предпринимателям. Какая-то полоса отчуждения по отношению к Литве. Меня так и подмывало её спросить: а в чём собственно дело? Кто во всём этом виноват? Не Литва ли, вернее не «музыкант» ли сначала «обложил» Россию «трёхэтажным» матом? Не литовские ли националисты ежедневно оплёвывают Россию? «Империалисты», «оккупанты», «колонисты» – каких только терминов не повытаскивали из трухлявых пропагандистских шкафов времён холодной войны.

И это всё сработало! Добились чего хотели и такими методами, которые сами же и избрали! Чего же теперь плакаться? За столь короткий срок восстановить против себя чуть ли не все бывшие союзные республики — это надо суметь. Ну да бог им судья! Важнее другое. Важнее, что в самой Литве формируются оппозиционные настроения. Значит есть надежда. А с надеждой можно жить. И год, и пять лет, и десять.

Горбачёв опять предупреждает весь мир о грозящем государственном перевороте в России. При нынешней ситуации всё может быть. Но у бывшего президента и генсека есть, очевидно, свой расчёт в этих предостережениях и предупреждениях. Он всё ещё не хочет, что бы мир забывал о нём.

16 августа 1992 года

На днях случайно встретился с Римасом Гележявичюсом. Весьма обстоятельно побеседовали. Когда-то мы вместе работали в ВИСИ на одной кафедре и были довольно близкими приятелями. Затем наши пути разошлись. Я уже работал в ВПШ, а он несколько раз выступал на телевидении и довольно радикально высказывался в поддержку Саюдиса и против КПСС.

Теперь он работает корреспондентом в газете «Тиеса». Работает, надо сказать, неплохо. Как он сам рассказал, из института его вышибли как раз именно саюдисты. Первую скрипку в этом процессе, по рассказу Римаса, играл наш бывший собутыльник и активист «коммунистическо — патриотического воспитания» Йонас Сребалюс, а так же (чего я никак не ожидал) А. Блажене. В её бытность зав. кафедрой научного коммунизма ВИСИ она всячески меня опекала и я ей многим обязан. Она был, как мне представлялось, женщиной весьма трезвомыслящей, хотя и не очень выдающегося ума.

И вдруг, по словам Римаса, она сделала крутой вираж и вместе с Йонасом начала наводить новые саюдистские порядки среди обществоведов института. Что самое удивительное, эта в общем то по академическим понятиям недостаточно профессиональная и образованная женщина становится зав. кафедрой философии при наличии на этой кафедре весьма квалифицированных и профессиональных специалистов, в частности философа Й. Мурейки. Однако его саюдисты заставили публично каяться в грехах своей комсомольской юности и таким образом его кандидатура была забракована на все времена. Сплошной театр абсурда.

18 августа 1992 года

Надо же! Экс — президент и бывший генсек М. Горбачёв остаётся приверженцем социалистической идеи. Он не доволен гайдаровскими реформами. Считает, что они привели к массовому обнищанию народа. Необходимо, дескать, срочно восстанавливать разорванные хозяйственные связи между республиками. Более того, необходимо преобразовать СНГ в союз независимых государств, созданный на конфедеративной основе. В этом смысле Горбачёв поддерживает идеи президента Казахстана Назарбаева и намерен представить соответствующие предложения к ближайшей встрече глав государств СНГ.

Таков вкратце смысл всех многочисленных пресс-конференций и интервью, с которыми М. Горбачёв как главный «виновник» выступил накануне годовщины августовского путча. Мысли хорошие и справедливые. Но…В передаче радио «Маяк» один политический обозреватель, комментируя одну из пресс-конференций М. Горбачёва назвал его «политиком вчерашнего дня». Горбачёв вечно опаздывал. Опоздал он со своими идеями и сейчас. А может это политика дня послезавтрашнего?

31 августа 1992 года

Довелось побеседовать с некоторыми представителями литовской интеллигенции. Правда, они мне знакомы по прошлым временам и структурам. Но, тем не менее, сегодня вращаются в различных творческих и околотворческих кругах и знают их настроения. Интеллигенция, судя по их рассказам, настроена оппозиционно. Чувствую это и по отношению к себе. Многие стали здороваться, хотя раньше демонстративно меня игнорировали, зная, что я остался в партии Миколаса. Все чего-то ждут. Изменений в России, всплеска недовольства в Литве, каких-то необычных мировых событий?

Многих начинает мучить ностальгия. Особенно по 70-м годам, когда жизнь вполне нормализовалась и даже приобрела определённый достаток. Поговаривают о необходимости новой левой партии, но исходят из позиции «вы делайте, а мы поддержим». В основном же, интеллигенция как и во все трудные и жестокие времена желает оставаться в стороне, выражая свои симпатии и антипатии лишь за бутылкой в кругу сотрапезников.

6 сентября 1992 года

Вторые сутки беспрерывно льёт дождь. После страшной летней засухи это вдохновляет, но вместе с тем и повергает в уныние. В неопределённом настроении сижу за письменным столом и смотрю в окно. На завтрашний день 7 сентября рабочие советы в России наметили однодневную предупредительную забастовку. Но до сих пор ни по радио, ни по телевидению никаких упоминаний об этом событии. Возможно это новая тактика государственных средств массовой информации, тактика замалчивания действий оппозиции. В основном идёт лишь информация о предстоящем визите Ельцина в Японию.

В Литве тоже всё вроде бы спокойно. Правда осложнились дела с нефтью и газом. Чувствуется, что все в ожидании встречи 8 сентября Музыканта и Ельцина. Из российских источников просочилась информация, что российская сторона готова на серьёзные уступки в отношении вывода своей армии из Литвы. Накануне своего визита в Москву Музыкант сделал странное заявление. Дескать, нам известно, что «спецслужбы другого государства готовятся спровоцировать массовые беспорядки в государствах Балтии». Что это? Предвыборный трюк? Карта в игре с Россией? Или подготовка запасного варианта в случае неблагоприятного результата на предстоящих парламентских выборах? Посмотрим, посмотрим…

16 сентября 1992 года

Прочитал в «Правде» проект программного заявления xx конференции КПСС «За социализм, за единство коммунистов».Это серьёзный и глубокий документ. Трезвый, альтернативный план выхода из нынешнего всеобщего кризиса и хаоса. В нём чётко очерчены задачи по восстановлению социализма. Это несомненно серьёзный интеллектуальный и политический удар по нашим «демократам» и сепаратистам. Недаром его стараются в той же России активно не замечать. Оказываются остались ещё силы и люди в нашем бывшем отечестве, способные и мыслить и действовать ответственно и с полной отдачей.

В Литве, конечно, этот документ прочитают лишь единицы. «Правда» сюда не доходит. По любым другим каналам доступ какой-либо оппозиционной информации, особенно левого толка, перекрыт. Здесь в официозных СМИ набирает обороты всяческие «разоблачительные» компании по поводу «бывшей империи» и бывшем «монстре КПСС».

P.S. В дальнейшем эта «разоблачительная» тенденция в местных СМИ только нарастала. Наряду с государственными, появились частные средства массовой информации, менялись их хозяева, но антисоветизм и антикоммунизм в их содержании только нарастали. Несколько позже к ним добавилась русофобия. Впоследствии всё это превратилось в некий гремучий информационно — пропагандистский коктейль с явными признаками политической шизофрении и паранойи.

17 сентября 1992 года

Газета «Летувас айдас» перевела на литовский язык и перепечатала из «Правды» интервью М. Бурокявичюса, разумеется, со своим опять же «разоблачительным» комментарием. Тем не менее в связи с этим, учитывая сложившуюся в Литве ситуацию, можно предположить одно из двух: или литовские правые (рупором которых как раз и является «Летувос айдас») окончательно поглупели, или с этими правыми не всё до конца ясно.

23 сентября 1992 года

Побывал на своей «малой родине». Повод печальный — похороны шурина. Парню было 29 лет. По пьянке упал с балкона пятого этажа. Ещё 5 месяцев, парализованный, промучился в больнице. Повредил центральную нервную систему — полностью утратил физическую чувствительность. Можно сказать, сгнил заживо. За время пока мучился появились ужасные пролежни. Раны не заживали. Перенёс несколько операций, но всё оказалось напрасным. Осталась жена (моя младшая сестра) и двое малолетних детей: дочь 4 лет и сын 6 месяцев.

Похороны обошлись в 25 тысяч рублей. Гроб стоил 5 тысяч. Одни сутки в ритуальном зале — тысяча. Музыканты за один вечер так же брали по тысяче и даже ксёнд за свои «услуги» так же потребовал тысячу рублей. Такие вот «рыночные» похороны.

Другая сторона медали — даже похороны теперь не обходятся без политики. И у гроба и за гробом только и разговоров, – что сколько стоит и что будет дальше? Все клянут сегодняшние власти и с тоской вспоминают «50 лет советской оккупации».

Опубликованы результаты выборов в Эстонии.. Внушительную победу одержали там правые партии. Очевидно, теперь начнётся новый этап конфронтации Эстонского парламента с Россией и обострение внутриполитической обстановки. Интересно, что покажут приближающиеся парламентские выборы в Литве?

6 октября 1992 года

Начинаем замерзать в собственной квартире. Отопительный сезон отодвигается на неопределённое время. По словам премьер министра А. Абишалы: «нечем топить котельные». На фоне подобных жизненных мерзостей забавно выглядят кандидаты в депутаты нового Сейма, которые на экранах телевидения во всю сражаются друг с другом и с собственным прошлым. Герои или клоуны? Как посмотришь на очередного «правоверного саюдиста», который вовсю ругает «коммунистов», «партократов», «номенклатуру», «оккупацию», «советы», «Москву» и т.д.,- как то нехорошо, противно и смешно становится. Сколько можно!. Уже третий год из-за дня в день одно и тоже! Сами всё разрушили и сломали, но по-прежнему ищут виноватых на стороне.

В Москве на сессии Верховного Совета выступил Б. Ельцин. Что-то начал «вилять» российский президент. Желает оставаться демократом, но и патриотом уже стремиться угодить. Симптоматично! 24 октября и 7 ноября могут стать значимыми датами в истории нынешней России, судя по заявлениям лидеров антиельцинской оппозиции. Станут ли они такими на самом деле или опять всё уйдёт в песок?

7 октября 1992 года

Сегодня — день Брежневской конституции. В Москве по этому поводу должно пройти пикетирование «Останкино». Однако радио «Маяк» молчит. Средства массовой информации России теперь от тактики охаивания оппозиции перешли к тактике замалчивания её действий.

Моему сыну скоро исполнится 7 лет. Но он уже «разбирается» в политике. Пацан отказался посещать уроки «закона божьего». Проявил характер. Теперь во время этих уроков один сидит в классе. Впрочем у него уже появился последователь-одноклассник. Уже сидят вдвоём. Вероятно вскоре их будет трое, а то и больше.

Ничего не имею личного против господа бога, но раздражает то давление, которое оказывают на людей, в том числе и на детей отцы нашей церкви и политики в деле приобщения народонаселения к религии. По-существу насильно заставляют верить в бога. Что может быть боле безбожным деянием даже с точки зрения самой религии?!

Услышал по радио интервью зам. министра энергетики Литвы Р. Тамашюнаса. В последнее время он всё чаще мелькает на телевидении и на страницах газет. Не готовится ли замена опальному А. Абишале? Так вот зам. министра заявил, что цены на электричество, вероятно, опять подскочат. До 6 рублей за 1клвт./час. А у нас электрическая плита на кухне. При этих обстоятельствах 90% всех наших мизерных семейных доходов уйдёт на квартплату.

Прочитал в «Правде» выступление Н.И. Рыжкова в Конституционном суде России по «делу КПСС». Достойное выступление. Хотя и выдержано в «старорежимном» духе, но без виляний, без биения в грудь, без какого-либо покаяния. Прямо и объективно. Похоже на этом суде ситуация складывается таким образом, что от его решения зависит дальнейшая судьба России. История всё в конце концов расставит по своим местам.

P.S. В средних школах Литвы по предмету «Нравственное воспитание» школьники могут выбирать между изучением этики и религией. Причём в первые годы независимости религия явно имела преимущественное положение, так как и атмосфера в государстве при усилении влияния католической церкви, и новые школьные порядки при новой назначаемой саюдистами администрации делали отказ от религии в пользу этики и для родителей, и для детей попросту обозначением своей нелояльности новому государству. А это было чревато всяческими неприятностями. В дальнейшем правда процесс выбора учебного предмета стал более демократичным.

10 октября 1992 года

Прокуратура Литвы объявила об аресте ещё двух работников запрещённой Компартии Литвы: С. Нагорного и А. Кондрашова. Теперь в Литве помимо этих двух ещё 12 политзаключённых: В. Иванов, В. Орлов, А. Бобылев, В. Шорохов, А. Смоткин, К. Загоев, С. Резник, Н. Грибанов, Н. Кремпковский и др. Ранее были арестованы, но затем до суда освобождены райкомовские работники из Мажейкяй, Акмяне и других районных центров. По делу первого секретаря Мажяйкяйского РК КПЛ И. Видмантаса состоялся суд. Правда завершился он не совсем удачно для литовских властей – дело было отправлено на доследование.

Так называемая «независимая печать» по поводу судьбы всех политзаключённых независимой Литвы или молчит или злорадствует, пишет о наступлении некоего «дня отмщения». По поводу же ареста члена ДПТЛ А. Климайтиса в тех же «независимых СМИ» был поднят значительный шум, завопили о нарушении прав человека и т.п. Вообщем, «чужаков» не замечают», а своих спасают как могут.

Сегодня 10 октября 1992 года в Москве или под Москвой должна пройти 20 партийная конференция КПСС (в подполье).

14 октября 1992 года

В Вильнюсе расклеены листовки. Союз рабочих Литвы призывает провести «чёрные дни» социального протеста в период с 19 по 24 октября. В этот период всем протестующим надлежит надет чёрные нарукавные повязки. Наряду с требованиями замораживания цен, подачи тепла в больницы и школы в листовках содержится лозунг: «Долой коммунистическую номенклатуру!». Ох, эта вездесущая номенклатура!. Невидима и непотопляема!

Союз рабочих – это в принципе право-радикальная организация, созданная «доблестным рыцарем государственного контроля» Казимерасом Уокой. Это, кстати, одна из тех организаций, которые и привели Литву к её нынешнему состоянию. И вот она призывает теперь бороться против последствий своей же активной деятельности. Чем не «обнавлённая и перестроившаяся КПСС»?

В данном случае, наверняка, власти попытаются как-то амортизировать возможный социальный взрыв, взять под свой контроль растущее социальное недовольство, увести его в безопасное русло бесконечных дебатов на «трехсторонней» и прочих комиссиях. А впрочем, чем чёрт не шутит? Может это действительно показатель серьёзных подвижек в настроениях людей и в политических взглядах тех или иных организаций и лидеров?

Хотя совершено понятно, что без изменения «генеральной» политической линии, особенно в области взаимоотношений с Россией ни о каком улучшении социальной обстановки в республике говорить не приходится. Но на эту тему наложено табу и наложил его Саюдис.

18 октября 1992 года

Вчера вечером по республиканскому телевидению выступил премьер-министр А. Абишала. Вопреки распространённым слухам о том, что будет сообщено о введении лита вместо «талонов- вагнорок», премьер-министр огласил другую не менее важную новость. С 1 ноября повышаются цены на коммунальные услуги и на электроэнергию. 1 кв/час электроэнергии будет стоить 5,40 талонов, отопление 1 кв. метров квартиры — 12 талонов в месяц. Премьер выступал в течении часа. Причём, говорил в доверительной, сочувственной манере, всем своим видом показывая как тяжело дался этот шаг правительству. Сказал и о том, что даже его — премьер-министра — семья в этой новой ситуации вынуждена будет обратится за социальной помощью. Прямо-таки Кашпировский!

По логике премьера, во всём виновата Россия. Она установила де мировые цены на нефть и газ, и осуществляет, таким образом, политическое давление на бедную Литву в преддверии парламентских выборов. В который уже раз Россия становится для литовских политиков удобным «козлом отпущения». Если бы её вдруг не стало, например развалилась, – это бы было явно нежелательной потерей для нашего литовского руководства.

21 октября 1992 года

Прочитал в «Правде» статью Ю. Ермалавичюса. В бытность его работы в идеологическом аппарате ЦК КПЛ мне доводилось с ним общаться. Поражал его несокрушимый оптимизм, вера в то, что всё будет нормально и «мы победим». В то же время несколько пугала его ортодоксальность, схематизм мышления. По долгу службы он довольно часто выступал у нас в Политологическом учебном центре перед слушателями. По моим наблюдениям жизнь у него была довольно суматошная. После январских событий 1991 года, в которых в силу обстоятельств ему выпало судя по всему сыграть значительную роль (по крайней мере именно его голос, записанный на магнитофонную плёнку звучал через громкоговорители установленные на БМП, который утром 13 января перемещался по спальным районам Вильнюса и призывал людей сохранять спокойствие и без особой нужды не покидать своих квартир) жизнь у него вообще пошла наперекосяк. Пришлось переселится в общежитие, к нему была приставлена охрана. Помню его фразу на второй день после августовского путча. Он сказал буквально следующее: «Наконец то, полгода этой собачьей жизни, когда за тобой охотятся как за зверем, кончились». Но профессор тогда явно поторопился…

У него была странная по тем временам концепция. Он утверждал, что надо сближаться с Китаем, уходить из Европы, что вообще центр мирового революционного процесса перемещается в Пекин. Теперь эта установка приобретает вполне очевидный и глубокий смысл. Вместе с тем его нацеленность на роль армии во всех событиях, акцент на её спасительную миссию оказали для партии медвежью услугу. Милитаризация партийного аппарата КПЛ привела к утрате её творческого потенциала, к солдафонской прямолинейности в тактике политической борьбы. Партия стала, если использовать выражение А. Богданова, «рабоче-солдатской». Он же (А. Богданов) по поводу послеоктябрьской ситуации 1917 года в партии большевиков писал: «Позиция партии, состоящей из разнородных классовых отрядов, определяется её отсталым крылом. Партия рабоче-солдатская есть объективно просто солдатская. И поразительно, до какой степени преобразовался большевизм в этом смысле. Он усвоил всю логику казармы, все её методы, всю её специфическую культуру и её идеал». (А.А. Богданов. Вопросы социализма. М., 1990, стр. 353).

Нечто подобное произошло и с компартией Литвы в последний период её полулегального существования в республике.

P.S. После 8 лет, проведённых в литовской тюрьме по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе, Ю Еромалавичюс переселился на постоянное жительство в Москву. Он по-прежнему профессор, доктор исторических наук, член ЦК Компартии Российской Федерации. В левой коммунистической печати России довольно часто публикуются его статьи о грядущей неизбежной мировой социалистической революции.

24 октября 1992 года

Итак, завтра в Литве внеочередные парламентские выборы. Марафон предвыборной борьбы подошёл к концу. Пришлось услышать много разных глупостей и довольно разумных высказываний. К сожалению первых было значительно больше. Правые как всегда напирали на независимость, на свои заслуги в её обретении и двусмысленную в этом отношении политику своих оппонентов. Левые налегали на социальные проблемы, на провал экономической политики правых радикалов, которая привела страну к разрушению сельского хозяйства, к углублению кризиса в промышленности, к падению жизненного уровня населения. Центристы призывали к согласию, к компромиссам, к преодолению конфронтации.

Однако и правые, и левые, и центристы не забывали всячески подчёркивать свой выдающийся или, наоборот, «скромный» вклад в дело разрушения «советской империи». Самым популярным термином в предвыборных баталиях оставалось слово «независимость». Хотя в реальности эта самая «независимость» уже трансфармировалась в полную зависимость от куска хлеба, от тепла в квартирах, от нефти и газа, от работодателя, от властолюбивых чиновников, от прихотей и настроений музыканта…

Газета «Республика» опубликовала анонс неких сенсационных материалов, которые должны были появится в сегодняшнем, субботнем номере газеты. Согласно анонсу читатели должны были найти ответы на следующие весьма любопытные вопросы:

– Что случилось в счётной комиссии на 1-ом съезде Саюдиса, когда никому неизвестный бульдозерист из Каунаса К. Уока и представитель национальных меньшинств Э. Зингерис вдруг попали в Совет сейма Саюдиса?
– Кто и сколько заплатил бывшему корреспонденту «Известий» Л. Капелюшному за критику В. Ландсбергиса, после которой и началась его стремительная политическая карьера?
– Кто повлиял на В. Ландсбергиса, когда он расправлялся со своими ближайшими соратниками — Р. Озолосом, А. Юозайтисом, Б. Кузмицкасом и др.?
– Почему реальнейший кандидат в вице-премьеры, старый консерваторский друг В. Ландсбергиса композитор О. Балакаускас вдруг оказался в почётной ссылке во Франции в должности посла?
-Куда исчезло вовзвращенное Литве золото её довоенного периода?
– Реальны ли фрагменты магнитофонной записи тайного разговора В. Ландсбергиса и А. Бразаускаса?
– Кто намечался на роль руководителя государства в «посмертном» письме В. Ландсбергиса под названием «Если я погибну?»
– Фотокопии из записной книжки А. Скучаса.
– Кто такой «Габриэлюс», из-за которого в тюрьме должен был «покончить самоубийством» «Клюгер»?
– Сколько Г. Вагнорюс заплатил А. Шименасу за его «таинственное исчезновение» в январскую ночь?
– Правда ли, что Г. Вагнорюс является миллионером?
– Кто «заложил» А. Сакаласа?

Вот такую информационную «бомбу» подготовила «Республика» для своих читателей. Однако, как и следовало ожидать, в субботу газета так и не появилась в киосках литпечати. Слишком «взрывной» предполагался материал. Вот такая у нас «молодая демократия».

Параллельно с этими событиями в России так же разворачивались интересные процессы. В Москве прошёл Конгресс национального спасения, на котором создан Фронт национального спасения, объединяющий левую и правую оппозицию, красных и белых. В этот же день (24 октября) профсоюзы и коммунисты провели массовые акции социального протеста во многих регионах Российской Федерации. Демократы пытались провести контр митинги, но они полностью провалились. Лёгкая паника проявилась и в средствах массовой информации.. Комментаторы «Маяка» начали осторожничать в оценке мероприятий оппозиции. Если раньше комментарии были одиозно злобными и агрессивными в отношении «происков реакционных сил», то теперь после очередного сообщения о том или ином антиправительственном выступлении в качестве комментария звучала фраза: «Время рассудит, – кто прав, кто неправ».

Телевизионные «Вести» даже пустили слух о возможной отставке некоторых фигур в российском правительстве и новом кандидате на пост премьер-министра — председателе Совета безопасности Юрии Скокове. О нём, кстати, один из лидеров оппозиции А. Стерлигов в одном из интервью отозвался весьма положительно. Пресс-служба правительства однако опровергла все слухи о срочном созыве Совета безопасности и реорганизации правительства. Ситуация остаётся неопределённой.


27 октября 1992 года

Сенсационной победой ДПТЛ завершились парламентские выборы в Литве. При голосовании по партийным спискам она набрала 45% голосов избирателей. Ещё около 40 её кандидатов реально претендуют на место в парламенте по одномандатным округам. Таким образом у этой партии может быть более половины состава нового Сейма. Саюдис получил лишь 20% голосов. Музыкант и его окружение в шоке. Бразаускас опять начинает своё привычное лавирование, только теперь уже в роли лидера правящей партии. На улице разговоры. Или ехидные, или недоумевающие. Газета «Летувос Айдас» перепечатала из «Комсомольской правды» интервью с генералом Пиночетом.

По российскому телевидению только что продемонстрировали сюжет, в котором Б. Ельцин поручает Г. Бурбулису «распустить» Фронт Национального Спасения (ФНС) как антиконституционную организацию.

Похоже ситуация обостряется по всем направлениям.

3 ноября 1992 года

Пришла война и в Россию. Полыхнуло, как и следовало ожидать, на Кавказе. Ингуши схватились с осетинами. Б. Ельцин ввел в этом регионе чрезвычайное положение. Парламенты России и Северной Осетии утвердили это решение. Теперь полная неясность — как дальше будут развиваться события. Вероятно, это только начало. Ясно одно – в Россию пришла война. Трещины от развала Союза продолжают углубляться и расползаться по всему телу когда-то великой страны.

В Литве опять предвыборные баталии. Музыкант решил взять реванш во втором туре голосования. Победивший в первом туре Бразаускас всё время доказывает, что он не «верблюд», т.е., не коммунист, не сторонник России, не противник запада, друг Саюдиса и т. т. Масла в огонь подлил и Миколас Бурокявичус, опубликовавший в «Правде» очередное интервью, в котором сказал, что в Литве победили демократические силы и что коммунисты Литвы голосовали за Бразаускаса и его партию. Правые ландсбергисты ухватились за это, как утопающий за соломинку. «Бразаускас — это Бурокявичюс сегодня» – железно сформулировал приватизированный государственный официоз «Летувос Айдас».

Между тем, опять подорожали молоко и молочные продукты, а так же общественный транспорт, международные железнодорожные и авиа – билеты. Как теперь придётся добираться до Санкт-Петербурга? Семья живёт по существу на зарплату жены и пенсию тёщи. Что делать с российскими рублями, – не понятно?

P.S. Я тогда работал, вернее подрабатывал, корреспондентом по Литве в одной из частных радио компаний Санкт — Петербурга и время от времени вынужден был отправляться в этот прекрасный город моей юности за зарплатой, которую, естественно, мне выплачивали в рублях.

5 ноября 1992 года

Почему-то на память пришёл забавный эпизод. После раскола КПЛ обе расколовшиеся партии некоторое время вместе «жили» в одном здании ЦК, где ныне располагается правительство Литовской республики. В этом здании помимо общих туалетов, так же были общая столовая, в которой вчерашние коллеги и товарищи вместе обедали, но при этом не здоровались друг с другом, а так же общий зал пленарных заседаний. Этот зал руководство обеих партий, очевидно, по какой-то негласной договорённости использовало поочерёдно. По крайней мере на моей памяти ни разу не случилось какой-либо накладки в смысле того, что надо заседать, а зал уже занят другими заседающими.

В этом зале, сверху, над местом президиума в специальной нише был установлен бюст В.И. Ленина. Однажды явившись на заседание члены КПЛ Бурокявичуса обнаружили перед этим бюстом искусно сделанные шторки. Оказывается, когда заседал актив «национальной» КПЛ Бразаускаса эти шторки задёргивались, а когда «интернациональная» КПЛ Бурокявичюса — раздвигались.

Таким вот образом «развод по-литовски» отразился и на облике то появляющегося, то исчезающего вождя мирового пролетариата.

13 ноября 1992 года

15 ноября второй тур выборов в парламент по одномандатным округам. Против ДПТЛ музыкант и его команда развернули тотальную пропагандистскую войну, в которой участвуют средства массовой информации, прокуратура, церковь, эмиграция, политические партии и движения. Публикуются заявления, обвинения, доносы и т. п.

По «Маяку» только что передали, что депутат ВС России И. Юшенков сообщил о готовящемся 24-25 ноября государственном перевороте — разгоне парламента. Ключевыми фигурами этого переворота он назвал гос.секретаря Г. Бурбулиса, министров Полтаранина и Грачёва. Р. Хасбулатов отправился разбираться с П. Грачёвым.

Более-менее ясно куда идёт Литва, но куда идёт Россия? Или всё это очередные политические игры? Всё таки у этих игр должен быть какой-то смысл, цель. Неужели диктатура?

16 ноября 1992 года

Музыкант и Саюдис опять в нокауте! По предварительным данным на втором туре выборов ДПТЛ не только не ослабила, но усилила свои позиции и будет иметь в Сейме более половины депутатских мест. На пресс-конференции музыкант выглядел явно удручённым. Российские «Вести» опираясь на итоги выборов в Литве даже спрогнозировали крах правых по всей Восточной Европе. Несомненно это какой-то новый этап в развитии постперестроечных процессов. Но какой он будет. Не произойдёт ли новый виток трансформации очередных надежд в очередные разочарования? Движемся действительно по диалектической спирали. Только конца ей не видать.

17 ноября 1992 года

Из всех бывших партийцев чаще всего с симпатией вспоминаю Стяпонаса. Вот уж действительно был самородок. На партийную работу после раскола КПЛ пришёл прямо от станка — работал на заводе рабочим. И что же? Оказался образованным, мыслящим, убеждённым человеком. Заведовал информационным отделом у Миколаса и был на своём месте. Писал небольшие, но содержательные статьи. С глубокими и продуманными тезисами выступал в разных аудиториях, на конференциях, собраниях. После разгона партии ему пришлось крайне нелегко. Долгое время был безработным. Это при трёх малолетних детях. На прежнюю работу, на завод, естественно, его не взяли. Спустя почти год встретил его как-то на проспекте, поговорили. В конце концов ему всё-таки удалось устроится по прежней специальности на каком-то другом производстве. По моим впечатлениям, он не сдался, не изменил себе. Если бы в партии было побольше таких людей, возможно всё сложилось бы иначе.

23 ноября 1992 года

Провели первое организационное заседание некоего теоретического семинара. Нас было по-началу немного: 6-7 человек. В основном бывшие работники ВПШ. Начнём с обсуждения политической ситуации в Литве после выборов. Посмотрим, что получится. Необходимо общение и в чисто психологическом плане и для того, что бы поддерживать свою профессиональную форму. Иначе возможна полная деградация. Позже возможно и возникновение политического аспекта в наших встречах.

Кстати говоря, один из первых признаков некоей либерализации политического режима в Литве после выборов — возобновление издательства некогда знаменитого «Кранклиса», газеты «независимых журналистов-сатириков».

2 декабря 1992 года

Побывал в Минске. Купил кое-что из продуктов. Литовцы прямо-таки «оккупировали» столицу «консервативной Белоруссии». Всю дорогу обратно пришлось стоять в вагоне поезда, который был битком набит мешочниками. Услышал и узнал много любопытного и полезного.

А. Бразаускас в своих речах и обращениях начал акцентировать социально-экономические вопросы и проблему прав человека. Посмотрим, во что это выльется практически? Или разговоры так и останутся разговорами? И можно ли вообще, что либо сделать в этой почти катастрофической ситуации?

19 декабря 1992 года

Пока что в Литве ситуация «устойчивой неопределённости». Новые «левые» власти действуют по принципу «шаг вперёд, два назад». Парламентская ландсбергистская оппозиция делает всё для дестабилизации деятельности нового Сейма. При такой морально-политической атмосфере он может долго и не протянуть.

Брожение началось и в низах Демократической партии труда Литвы. Рядовые партийцы недовольны нерешительностью и топтанием на месте своего руководства и своей парламентской фракции.

«Летувос айдас» по рубрикой «Шакалы возвратились» опубликовал информацию о том, что де на улицах Вильнюса бдительными гражданами замечен «Миколас Мартынович Бурокявичюс».

Важные события произошли и в России. Назначение В. Черномырдина премьером несколько поутихомирило всех. Однако Б. Ельцин неожиданно прервал свой визит в Китай и вернулся в Москву, что бы, как он выразился: «сохранить ядро гайдаровской команды». Опять конфронтация. Опять «обкомовские» аргументы.

Новые этапы в развитии и Литвы, и России подозрительно похожи друг на друга и на прежние состояния двух «независимых» государств.

21 декабря 1992 года

Распили с Игнасом несколько бутылок водки. В хорошей компании хорошо поговорили. Игнас смотрится молодцом. Конечно, сейчас он, возможно, несколько хорохорится. Но после 9 месяцев политического тюремного заключения он явно не сломлен.

Как он рассказывал, на встречах со следователями, работниками прокуратуры, тюремщиками в 70% случаев испытывал с их стороны скрытую симпатию по отношению к себе и своей позиции. Это о многом говорит.

Хорошо держалась всё это время и его жена. Многим он ей обязан. В тюрьме ему крепко помог друг детства, который оказался там по уголовному делу. Он познакомил Игнаса с тюремными порядками и всячески шефствовал над ним. Спасал его во многих сложных ситуациях.

Однако дело ещё не завершилось. Ешё всякое может случиться. Поэтому придётся ему быть крайне осторожным.

25 декабря 1992 года

Сын написал соседу по парте в тетрадь «Бог дурак». Вероятно, что-то не так делаем в семье. Хулиганский по существу поступок, но в «независимой» политизированной школе из него могут сделать надлежащие выводы. Несколько пугает столь ранняя гражданская социализация парня. Да и в целом характер у него весьма не простой. Упрям, обидчив, скрытен. И в то же время — сообразителен, доброжелателен, быстро впитывает новую информацию. Одним словом, развит не по годам. Только вот куда эта «развитость» приведёт?

26 декабря 1992 года

Наконец-то за окном зима. Ребятишки на животе катаются с ледяной горы. Кругом бело от снега. Хотя всё это великолепие ещё может и растаять к новому году. Но всё же…

Снега правда не много. Как всё – таки меняется климат. Помню в мои детские годы сугробы были до окон первых этажей. Мы, ученики младших классов, ныряли в них головой со всех заборов и разных крыш. Строили такие снежные крепости и сооружали такие ледяные горы, которые сегодня только в кино можно увидеть. В Литве ныне ничего подобного не бывает. Зима всё больше превращается в типичную западно-европейскую погодную «непонятку». Даже погода политизируется.

P.S. На сегодняшний день погодные метаморфозы ещё более усилились. Времена года как бы перемешались и получается одна осенне-весенняя и летне-зимняя каша и слякоть.

Paskelbta temoje Записки из прошлого | Parašykite komentarą