ĮVADAS (Marksistinės dialektikos pagrindai)

Kaip žinia, marksizmas neatsirado tuščioje vietoje, tai sintetinis žmonijos dvasinės – intelektinės evoliucijos apibendrinimas ir rezultatas, kuris turi savo teorinius – kultūrinius išteklius. V. Leninas garsiajame veikale „Trys marksizmo šaltiniai ir trys jo sudedamosios dalys“ parodė, kad marksizmo ištekliniai šaltiniai – tai kūrybingiausių visuomeninės minties vystymosi požiūriu Europos nacijų pasiekimai, kurie galutinai susiformavo XIX amžiaus pradžioje: vokiečių klasikinė filosofija, anglų politinė ekonomija ir prancūzų utopinis socializmas.

Visi šie trys šaltiniai buvo K. Markso ir F. Engelso išanalizuoti, įvertinti ir iš materialistinių dialektinių pozicijų pertvarkyti į dialektinio materializmo filosofiją, marksistinę politekonomiją ir mokslinio socializmo – komunizmo teoriją. Visa tai ne tik padarė ženklią įtaką istoriniam civilizacijos vystymuisi, bet ir įvykdė revoliucinį perversmą socialiniuose moksluose bei žmonijos pasaulėžiūroje.

Šiandien atsiranda ir nauji tolimesnio marksizmo vystymosi šaltiniai – tai dabartinio mokslo pasiekimai. Nuo marksizmo atsiradimo laikų ir gamtos, ir socialinių, ir humanitarinių mokslų srityje atsirado nemažai įvairiausių teorijų, kurios kartais moksliškai, kartais pseudomoksliškai, o kartais ir antimoksliškai bando paaiškinti naujus visuomeninio gyvenimo reiškinius ir faktus. Sakoma, kad kiekvienoje tiesoje yra dalis tiesos. Visose teorijose galima surasti kažkokį racionalumo grūdą arba dar moksliškai nepaaiškintų problemų užuomazgą. Mokslas tuo ir skiriasi nuo įvairiausių šarlataniškų išvedžiojimų, kad jo tiesas riekia pagrįsti, tai yra patvirtinti arba paneigti.

Pastoviausias mūsų gyvenimo dalykas – tai nuolatiniai jo pokyčiai. Šių pokyčių įvairovė, dinamiškumas bei sudėtingumas sunkiai pasiduoda išsamiai mokslinei analizei. Todėl ir mūsų žinios bei teoriniai išvedžiojimai tampa fragmentiški bei nenuoseklūs. Bet egzistuoja filosofinis apibendrinančio pažinimo bei mastymo metodas, kuris tarsi šviesos spindulys tamsiame kambaryje padeda suvokti ir supančios mus aplinkos visumą, ir sudarančias šią visumą detales. Tai dialektikos metodas.

Šiame straipsnyje pabandysiu pristatyti šio metodo esmę bei jo pradinį turinį. Kadangi savo aukščiausią pakopą dialektinis metodas pasiekė marksizmo teorijoje, o patys marksizmo pradininkai buvo jį meistriškai įvaldę, tai ir patį šį metodą priimta vadinti marksistine dialektika.

Reklama
Paskelbta temoje Marksistinės dialektikos pagrindai | Parašykite komentarą

ЛЕОНАРДО

Всегда, подобно леопарду,
Был начеку наш Леонардо.

Он у Людовика служил
И с римским папою дружил.

Тогда для бездарей и гениев
Не учреждали академиев.
Нужна была лишь для талантов
Поддержка денежных атлантов.

И оказать её могли
Банкиры или короли.
Ещё церковники в придачу
Могли вам подарить удачу.

Был Леонардо нагл слегка,
Нагл и предприимчив.
Он родом был из городка
Под названьем «Винчи».

Отвергнув жизни монотонию
Стал изучать он анатомию.

Он объяснил и неба синеву,
И почему мы грезим наяву.
И, кстати, сам играл на лире,
И толк знавал в кулинарии.

Не ел он мясо на обед
И изобрёл велосипед.

А так же парашют и танк.
Короче, – он на всё мастак!
Он архитектор и садовник,
Механик, инженер, любовник.

Всегда ходил «налево»
Любвеобильный Лео.

Ещё художником он был.
(Я чуть об этом не забыл).
Он рисовал и дол, и дом,
И многочисленных мадонн.

Как будто хватка анаконды,
Улыбка вечная Джоконды.

Доводят нас до транса
Титаны Ренессанса.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

SĄJŪDŽIO KLAIDOS

Buvusio Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai ir šiaip Sąjūdžio aktyvistai, kurie šiandien yra įsijungę į nesisteminės opozicijos gana padriką veiklą ir radikaliai kritikuoja dabartinio politinio elito politiką, visgi nelinkę pripažinti esminių Sąjūdžio atgimimo laikais padarytų klaidų. Jie tik apeliuoja į „Sąjūdžio vertybes“ kurios, neva, dabar užmirštos ir paniekintos. Atseit, reikia prie jų sugrįžti ir viskas Lietuvoje susitvarkys, „ir tiesa , ir šviesa“ vėl lydės Lietuvos kelią. Dar vienas panašaus „istorinio pasiteisinimo“ būdas – kai visos bėdos suverčiamos V. Landsbergiui, kuris, neva „prichvatizavo“, užvaldė ir uzurpavo visos Lietuvos žmonių Sąjūdį.

Geriausiu atveju tokie pasiteisinimai ir tokios interpretacijos – tai naivi utopija, o blogiausiu – revanšistiniai kai kurių veikėjų politiniai žaidimai, padiktuoti asmeninių nuoskaudų ir ambicijų.

Ir reikalas ne tame, kad neįmanoma sugrįžti į buvusius sąjūdistinius laikus, kaip, deja, ir į tarybinius. Kaip sakė senovės graikai, neįmanoma į tą pačią upę įžengti antrą kartą. Ar tai būtų R. Paksas, ar V. Uspaskichas. Pastarasis nors ir teigia, kad tapo kitu žmogumi ir net išsisgydė nuo nervino tiko, bet kiekviename savo pasirodyme per TV demonstruoja visiškai atvirkštinį paveiklslą. Svarbus čia yra kitas dalykas. Nepripažįstant Sąjūdžio padarytų klaidų, visa taip vadinamos “nesisteminės opozicijos“ teorija ir praktika pakimba ore, jos veikėjai priversti suktis vis tame pačiame iliuzijų rate, nesugebėdami iš jo ištrūkti.

O ištrūkti įmanoma tik vienu būdu – viešai ir atvirai pasakyti apie padarytas klaidas ir prisiimti savo atsakomybės dalį už jas.

Kokios gi pagrindinės Sąjūdžio klaidos? Mano galva prie esminių galima priskirti bent tris.

1. Sąjūdžio ideologai ir veikėjai į antrą ir trečią planą nustūmė savo laikų visą socialinę, santvarkinę visuomenės problematiką, o į pirmą vietą iškėlė nacionalinę temą, kuri vėliau transformavosi į nacionalistinę ir net nacistinę. „Vieningos tautos“ teorija, tautos, kuri neturi jokių socialinių prieštaravimų ir nuolat kovoja su išorės priešais, atvedė visuomenę ir valstybę į šiandieninę rusofobiškos paranojos būseną ir nacistinių nusikaltėlių pakylėjimą į nacionalinių didvyrių panteoną. Sąjūdžio ideologai iš esmės rėmėsi dar praeito amžiaus 50 – 70 metais Vakaruose sukurtomis antitarybinėmis ir antikomunistinėmis koncepcijomis, pateikdami jas kaip išsvajotas tautos idėjas. Jie dėl savo teorinio ribotumo ir/ar politinės konjunktūros nesugebėjo ar tiesiog nenorėjo kritiškai įvertinti šį ideologinį vakarietišką produktą ir pamatyti jame aiškų geopolitinį bei socialinį-klasinį užtaisą, kuris šiandien ir atvedė šalį į egzistencinę aklavietę.

2. Iš sąjūdžio laikų ir jo veikėjų pasaulėžiūrinių nuostatų atėjo nepakantumas kitokiai nuomonei bei informacinis ir psichologinis teroras kitaminčių atžvilgiu. „Burokevičininkai’, „jedinstveninkai“ bei visi nukrypę nuo generalinės Sąjūdžio linijos, buvo kaip mat paversti tautos ir valstybės priešais, visokeriopai žeminami ir pašaipomi. Sajūdistinė žiniasklaida, iš kurios išaugo visa šiandieninė karinga propagandistinė informacinė sistema, jau tada tapo ideologinio karo ginklu. Ir nėra nieko nuostabaus, kai šiandien kai kurie „nukrypę nuo kurso“ buvę sajūdiečiai tos pačios žiniasklaidos įvardijami kaip ‘koloradai“, „vatnikai“, „putinoidai“ ir šiaip marginalai. Kaip sakoma liaudyje, ne kask kitam duobę…

3. Sąjūdis pasigavo CŽV kabinetuose sukonstruotą ir landsbergistų ištransliuotą 1940 metų įvykių versiją bei antiistorinę ir etnocentristinę Molotovo-Ribentropo pakto interpretaciją ir tuo pačiu paruošė tinkamą dirvą istorijos falsifikavimui ir ideologizavimui. Tai savo ruožtu užkirto kelią racionaliai ir pragmatiškai užsienio politikai ir užtikrino reakcingai konservatorių partijai faktišką patriotizmo bei valstybiškumo monopolį. Konservatoriai pradėjo tiesiog šokdinti Lietuvą pagal jų pačių užsakomą „muziką“ ir kam nors nepataikyti į jos taktą tapo tolygu valstybės išdavystei.

Svarbiausias ir , deja, vis gilėjantis Sąjūdžio klaidų padarinys – tai dvasinis moralinis visuomenės nuopolis. Visas dabarties dvasingumo degradacijos priežastis įvairiausi dvaro politologai ir politikai dabar bando suversti tarybiniams laikams. Bet visur dominuojantis veidmainiškumas – tai būtent sąjūdistų ar persidažiusių „komunistų“ subrandintas vaisius. Kai V. Landsbergis ir A. Brazauskas Maskvoje kalbėjo viena, o Vilniuje kitką, kai Sąjūdžio oficialiuose dokumentuose buvo rašomi vienokie teiginiai, o praktikoje daromi jiems prieštaraujantys veiksniai, – visa tai siuntė visuomenei deramą signalą bei formavo tinkamus elgsenos standartus. Iš amoralios politikos į visuomenę prasiskverbė melo, intrigų, vagysčių, skundų bei rietenų virusas. Visa tai pagal dialektikos dėsnius per istoriškai gana trumpą laikotarpį transformavo atgimimą į išsigimimą, suvalstybinimą į išvalstybinimą, sutautėjimą į ištautinimą, išlikimą į išnykimą. Prasidėjo ir iki šiolei tiesiasi „plyno lauko“ politika.

Buvo, žinoma, ir daugiau įvairiausių klaidų ir klaidelių, kurių jokie politikai ir „nepriklausomi“ politologai nepripažįsta ir neanalizuoja. Visų jų anais laikais kažin ar galima buvo išvengti. Bet dabar, kai visos pasekmės išlindo į paviršių, vėl ir vis apeiliuoti į Sąjūdį bei jo „vertybes“ kaip į “šventą karvę“ bei kurti ant to pagrindo įvairius visuomeninius komitetus bei organizacijas – tai naujo potencialaus pralaimėjimo užprogramavimas.

Sąjūdis – tai jau istorija. Tegul istorijoje jis ir lieka.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

БАСНЯ ПРО ДРАКОНА

Жил-был дракон. Ни какой-нибудь Змей-Горыныч с тремя головами. И не бумажный китайский. А настоящий, европейский. Одноголовый. Дракон разумный — Draconus sapiens.

Летал он над европейскими весями, плевался огнём на не понравившиеся ему проявления жизни человеческой и был вполне доволен собой. Много ли Дракону надо? Двух-трёх коров умыкнуть у какого-нибудь фермера, несколько проституток с городского бульвара или зазевавшихся монашек из какого – либо отдаленного монастыря. И провианта на месяц вполне хватает. А монашки и на десерт годились. В богатой Европе Дракону помереть от голода просто не реально.

Однако беспечная жизнь для него неожиданно закончилась. Появился у Дракона конкурент. Однажды он парил, как фанера, над Парижем и вдруг увидел на горизонте приближающийся Неопознанный Летающий Объект (НЛО), в простонародье именуемый «летающей тарелкой».

Когда объект приблизился Дракон увидел, что «тарелка» вовсе не пустая. В иллюминаторы выглядывали какие-то зелёные человечки и приветственно махали ему руками. «Ну и дела», – подумал Дракон. Через некоторое время он почувствовал, что пришельцы устанавливают с ним телепатическую связь.

«Ты кто?» – само собой сформулировался вопрос пришельцев в голове Дракона. «Я хозяин этой планеты!» – гордо ответил Дракон. И тут же понял, что зря он это сказал. Зелённые пришельцы тут же стали палить по Дракону круглыми, как футбольные мячи, ядрами. Дракон едва успевал от них уворачиваться. «Я пошутил!» – завопил он и стал отчаянно махать крыльями и вертеть во все стороны своей длинной драконьей шеей.

Пришельцы перестали палить, в НЛО установилось некоторое затишье. «Ты кто?» – вторично прозвучал в мозгу Дракона вопрос пришельцев. « Я Дракон, летаю просто так»- на сей раз ответствовал Дракон. «Про Драконов мы знаем, читали» – ответили пришельцы. В природе таковых не существует. Ты просто миф. Иллюзия». «Да, нет!» – заверещал Дракон. Я мыслю, следовательно реально существую. Я вот он – я». «Докажи!»- прозвучал телепатический приказ пришельцев.

И Дракон доказал! Он спикировал прямо на летающую тарелку и разнёс её в клочья. Благо сделана она оказалась из мягкого материала и Дракон даже запутался в каких- то верёвках и лоскутах. На время даже утратил чувство реальности. Когда он пришёл в себя оказалось, что победил Дракон не космического конкурента, а наполненный гелием воздушный шар, который в честь победы любимой футбольной команды в Лиге чемпионов жизнерадостные парижане-балельщики запустили в небеса. И швырялись они в Дракона реальными футбольными мячами, которые взяли с собой в полёт, что бы сверху засыпать ими город. Да и одеты были в традиционную зелёную форму любимой команды.

«Что же это со мной было» – подумал Дракон. Вот она иллюзия и галлюцинация! Может я заболел? А может это и есть реальность!?». После некоторых раздумий Дракон смастерил из остатков воздушного шара плакат, на котором написал «Я ваша иллюзия и галлюцинация» и повесил его себе на шею. С тех пор так и летает с развевающимся по ветру плакатом. Надпись изумлённым земным обывателям снизу хорошо видна. Они, задрав головы, разглядывают её и ничего не могут понять. Написано одно, а в реальности видно другое. На всякий случай прячутся. А Дракон опять же доволен. Он сам поверил в свою реальную иллюзорность. Правда коров и зазевавшихся людишек продолжает воровать по-прежнему.

Жрать то хочется!

Paskelbta temoje Политические басни | Parašykite komentarą

EUROVATNIKAS (Beveik rimtai)

Visada buvau liberalus konservatorius ir konservatyvus liberalas. Dar šiek tiek konservatoriškai liberalus socialdemokratas ir europietiškas tautininkas arba tautiškas europietis. Kiek save atsimenu, nuo pat vaikystės domėjausi europietiškomis vertybėmis. Gėjais ir lesbietemis, demokratija ir pliuralizmu, avangardizmu ir postmodernizmu. Vienu žodžiu, iš prigimties esu tikrų tikriausias buitinis eurovatnikas!

Deja, turiu vieną bėdą. Gimiau ir augau gilioje Lietuvos provincijoje, sentikių šeimoje, kurioje buvo puoselėjamos per amžius susiformavusios tradicijos. Dar baisiau, – gūdžiais sovietinės okupacijos metais mokiausi viename Rusijos universitete ir turėjau nemažai draugų iš šios mafijozinės ir teroristinės valstybės.
 
Žinoma, kai atėjo laisvė ir atsivėrė naujas euroentuziazmo kupinas gyvenimas, tuoj pat nutraukiau visus kompromituojančius mane ryšius ir net sugebėjau išgauti pliusus iš savo minusų. Visiems paaiškinau, kad būdamas Rusijoje vykdžiau slaptą euromisiją priešo užnugaryje, kariavau savo mažą karą.
 
Bet vis dėlto mane nuolat griaužia eurosąžinė dėl praeities nuodėmių, kankina kažkokie pasąmonės kompleksai bei refleksai. Norisi visiškai išguiti iš savęs prakeikto sovietinio tradicionalizmo liekanas ir tapti išsilavinusiu bei sąmoningu europiečiu. Be to, jaučiu savyje ir pedagoginį bei mokslinį užtaisą, noriu tyrinėti pasaulį ir mokyti kitus teisingos eurovatniškos gyvensenos bei mąstymo būdo.
 
Kreipiausi patarimo į pažįstamą europolitologą. „Kaip tapti eurovatniku – profesionalu?“, – paklausiau. Jis man paaiškino, kad euromokslas žino 3 vatnikizmo stadijas: vatnikas, konservatnikas ir eurovatnikas. Tai, atseit atkartoja hegelišką dialektinę triadą (tezė – antitezė – sintezė), nes eurovatnikas sintezuoja savyje ir vatniką, ir konservatniką. Pasiekti aukščiausią vatnikizmo stadiją, tai yra tapti sąmoningu ir išsimokslinusiu eurovatniku galima tik baigus atitinkamus „Mokslinio vatnikizmo“ eurokursus.
 
Iš tikrųjų, pasirodo Eurokomisija yra įsteigusi specialius apmokymus visiems euronaujokams. Už 30 eurų per 3 mėnesius galima tapti oficialiu diplomuotu ir sertifikuotu eurovatniku. Kad įstoti į šiuos kursus reikia užpildyti pradinę anketą, kurioje pateikiami 3 klausimai:
 
Pirmas. Kodėl norite tapti profesionaliu eurovatniku?
 
Antras. Koks Europos miestas yra Eurosąjungos sostinė?
 
Trečias. Kas buvo pirmieji eurovatnikai?
 
Į pirmus du klausimus atsakiau labai greitai. Profesionaliu eurovatniku noriu tapti todėl, kad toks jau esu savo viduje, o Eurosąjungos sostinė yra Briuselis. Deja, trečias klausimas sukėlė sunkumų. Pirmosios šovusios į galvą pavardės ir vardai (Karlas Didysis, Napoleonas, Hitleris, Čerčilis ir kažkodėl Pompidu) netiko, nes prikabintoje prie anketos instrukcijoje jos jau buvo nurodytos kaip dažniausiai ir klaidingai įvardijamos.
 
Teko gilintis į Interneto platybes. Susiradau vadovėlį „Eurovatnikizmo istorija ir pagrindai“. Pasirodo euromokslinikai nustatė, kad pirmieji eurovatnikai krikščioniškoje Europoje – tai Adomas ir Ieva. Būtent jie buvo pirmieji transgenderiai, floroseksualai ir zoofilai. Nuo jų prasidėjo pasaulinis eurovatnikizmo judėjimas.
 
Ka gi, užpildžiau anketą ir pradėjau lankyti eurokursus. Kursinis mokymas buvo sudarytas iš 2-jų dalių: teorinio kurso ir praktikos. Teoriją studijavau nuotoliniu būdu Vakarų Saulėtekio Mokslinio Vatnikizmo institute. Supratau, kad eurovatnikizmas – tai galingas mokslas, kuriam skiriamos milžiniškos lėšos ir kuriame pluša aibė įvairiausių specialistų.
 
Praktiką atlikau Europarlamente, kur turėjau stebėti europarlamentarų darbą ir prognozuoti balsavimo rezultatus įvairiais susijusias su Rusija klausimais. 99,99% atvejais mano prognozės pasitvirtindavo. Buvau pastebėtas ir įvertintas. Baigiant kursus mane net atleido nuo valstybinio ES egzamino ir įteikė pagyrimo raštą kaip geriausiam kurso absolventui.
 
Dabar esu nusipelnęs Lietuvos vatnikologas. Turiu europinę licenziją ir vienoje aukštojoje mokykloje komerciniais pagrindais skaitau studentams speckursą „Karjeros valdymas ir eurovatniko asmenybės ugdymas“. Taip pat mane, kaip pagrindinį politinės vatos ekspertą, nuolat kviečia į įvairias TV laidas, teorines konferencijas ir simpoziumus, praktinius forumus ir seminarus. Mano svajonės išsipildė ir mano gyvenimo kokybė stipriai pagerėjo.
 
Vis dėlto, mokslas – tai jėga!

Paskelbta temoje Ironiška politologija | Parašykite komentarą

ЭПИТАФИЯ

Мужик лежит здесь проспиртованный.
Он был высокообразованный.

Он водку пивом запивал,
А после это забывал.

И продолжалось так пока
Мужик не выпил молока.

Хоть пядей семь имел во лбу,
Но оказался он в гробу.

Мораль сей жизни такова:
В питье важна не голова!

И каждый должен знать мужик, –
Пить надо то, к чему привык.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

PRANAŠYSTĖS

Kažkas bręsta mūsų Lietuvoje. Kažkokia krizė ar kažkokie pokyčiai? Arba abu dalykai kartu „viename flakone“. O gal tai tik eilinis pavasarinis ir/ar priešrinkiminis paaštrėjimas? Vis daugiau skandalų, politinių rietenų, partinių skyrybų, priešų ieškojimų, parašų rinkimų, sąrašų skelbimų, karingos retorikos, geopolitinių bauginimų, perdėtų liaupsių, sensacingų demaskavimų ir tiesiog atvirų kvailysčių. Žinomiausi Lietuvos veikėjai lenktyniauja tarpusavyje piešdami niūrų mūsų šalies dabarties vaizdą bei juodus jos ateities scenarijus.

Štai nepriklausomos Lietuvos „architektas“ V. Landsbergis savo interviu televizijos laidoje „LRT Forumas“ teigia, kad reikalingas „naujas Sąjūdis“. Dar daugiau, „patriarchas“ pasakė, kad, deja, „neišėjo padaryti naują Lietuvą“. Šioje vietoje net patriotiškai nusiteikęs LRT žurnalistas pasimetė ir pradėjo prieštarauti pašnekovui. Atseit, vis dėlto „išėjo“, Lietuva – ne nesėkmės, o sėkmės istorija. Į tai profesorius atsakė, kad mato dabartinę Lietuva kaip probleminę šalį, iš kurios turi „išsilukštenti“ naujas tvarinys.

Kaip sakoma – atvažiavome. Tai už ką kovojome? Vėl viskas nusikelia į ateitį? Tiek pastangų ir viskas veltui? Vėl gyvensime tik viltimi, kad iš šiandienos tamsumų kada nors „išsilukštens“ šviesus rytojus?

Profesorius faktiškai pripažino visišką sąjūdietiškos ideologijos utopiškumą, savo paties „istorinės misijos“ žlugimą, konstatavo triuškinantį istorinį „pravalą“, kurį patyrė politinis buržuazinės Lietuvos elitas.

Tuo tarpų vienas ryškiausių Sąjūdžio įkūrėjų ir ideologų A. Juozaitis pristatė visuomenei savo naują knygą iškalbingu pavadinimu: „Tėvynės tuštėjimo metas“. Kaip teigia autorius, ši knyga – savito žanro – politinis savižudybės esė. Prognozė Lietuvai pateikta gana liūdna: „Gali būti, kad vienintelį kartą mūsų tauta ir tešvęs savo vienintelį šimtmetį“. Sąjūdžio laikus jis pavadino „sapnų pieva“, o dabartinę Lietuvą – „pralaimėjimų“. Tik ir belieka – uždegti žvakę prie Sąjūdžio vėliavos.

Pagaliau vienas spalvingiausių Lietuvos verslininkų ir politikų V. Uspaskichas visus įspėja, kad Lietuvoje artėja fašizmas. Atseit, net Seimo nariai „už savo slaptą balsavimą privalo turėti įrodymą apie savo esą slaptai laisvai priimtą sprendimą“. Istorija rodo, teigia toliau V. Uspaskichas, kad būtent taip ir tokiomis priemonėmis į valdžią atėjo Hitleris ir įsigalėjo visiškas fašizmas“. Iki visiškos diktatūros įsigalėjimo liko visai nedaug ir Lietuvos ateičiai iškilo didelė grėsmė.

O kur dar įvairiausių ekspertų ir analitikų, politologų ir politikų, patarėjų ir padėjėjų, žurnalistų ir propagandistų aliarmuojantis ir apokaliptiniai rašiniai su jų žodine ekvilibristika, gelžbetoninėmis etiketėmis bei jėzuitiškais moralais. Politikų tarpusavio kaltinimai, skundai, įtarimai, paneigimai girdimi kasdien. Net patriotiškos skaistybės bei valstybiško skaidrumo „čempionai“ – konservatoriai priversti tesintis ir aiškintis.

Sukruto ir nesisteminės opozicijos veikėjai. Skelbiamos alternatyvos Lietuvai, atliekami nestandartiniai politiniai žingsniai.

Sociologijos moksluose žinoma, kad apart realių visuomenės vystymosi dėsnių, subjektyvios ateities vizijos irgi įtakoja realią įvykių raidą. Jeigu autoritetingi visuomeninės nuomonės formuotojai nuolat prognozuoja neigiamus ateities scenarijus, tai prisideda prie jų objektizavimo. Be to tai sustiprina kolektyvinę tautos nuojautą dėl savo beviltiškos ateities, kurią šie žmonės ir išreiškia. Ši psichodelinį mišinį dar „panarkotina“ ir strateginio mąstymo stoka politinio elito tarpe.

Vyksta ir atvirkštinis subjektizavimo procesas. Nevykusi politinė praktika bei neigiami ateities lūkesčiai formuoja ir tam tikrą žmonių veiklos, gyvenimo ir mąstymo būdą dabartyje. Pesimistinės nuotaikos bei nuojautos provokuoja „puotos maro metu“ ir „po mūsų nors tvanas“ elgesį. Visa tai dar daugiau pagilina egzistencinę valstybės, visuomenės ir žmogaus krizę.

Visuomeninė – valstybinė Lietuvos būtis išryškina vis daugiau nebūties zonų, kurios kaip kokios juodosios kosmoso skylės susiurbia į savę visą gyvybingą ir kūrybingą socialinę materiją.

Šis užburtas objektinis – subjektinis „durnos begalybės“ (Hegelio terminas) ratas įgauna vis didesnį pagreitį. Sustabdyti jį galima tik kokiu nors revoliuciniu metodu. Tiesa, tokiu atveju inercijos jėga gali išmesti už borto nemažai dabartinių besisukančių šiame rate veikėjų ir pranašų.
 

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą