APIBENDRINIMAS (Marksistinės dialektikos pagrindai)

Dialektikos teorija nuėjo ilgą vystymosi kelią. Dar senovės Rytų mitologijoje ir filosofijoje buvo apstu įvairiausių dialektinių pastebėjimų. Kiek vėliau Heraklito idėja apie nuolatinę kosminę priešingybių kovą bei Platono teiginys apie pasaulio sudvejinimą į daiktų ir idėjų pasaulius, tapo dialektikos teorijos pagrindu. Ikimarksistinės filosofijos viršūnė buvo pasiekta Hegelio idealistinės dialektikos sistemoje, kurioje visi gamtos, visuomenės ir dvasios pasauliai pavaizduoti kaip begalinis judėjimo, vystymosi ir prieštaringų pokyčių procesas. K. Marksas ir F. Engelsas apvertė Hegelio dialektiką nuo „idealistinės galvos“ ant „materialistinių kojų“, t. y. pastatė ją į tinkamą gyvenimui ir pažintiniam procesui padėtį.

Pats dialektinio mąstymo metodas istoriškai vystėsi nuolatinėje kovoje su savo priešingybe – metafiziniu mąstymu. Ilgą laiką metafizika pagal dar Aristotelio pradėtą tradiciją buvo tapatinama su filosofija apskritai, ypač su ta jos dalimi, kuri vadinasi ontologija. Hegelis pirmasis priešpastatė metafiziką ir dialektiką kaip du priešingus filosofinio pažinimo metodus. Metafiznis mąstymas, anot Hegelio, apsiriboja nejudriomis sąvokomis. Metafiziniam mąstymui būdingi tokie bruožai: visų trejų dialektikos dėsnių neigimas; spiralės formos vystymosi nepripažinimas; mąstymas pagal principą „arba – arba“; pasaulio visuotino sąryšio nepaisymas (pasaulis – atskirų fragmentų rinkinys).

Deja, metafizikos ir dialektikos santykiuose irgi veikia dialektinis priešingybių kovos ir vienybės dėsnis. Ir metafizikai kai kuriose srityse tiesiog priversti mąstyti dialektiškai, ir dialektikai neišvengia metafizinių apibendrinimų. Dar daugiau, pačioje dialektikoje egzistuoja nemenkas metafizinis turinys. Pavyzdžiui, kaip teigia sistemologija, kiekvienoje sistemoje yra nesikeičiantis branduolys ir pastoviai besikeičianti jį supanti judri aplinka. Arba, kaip žinoma iš gyvenimiškos patirties, šiaip jau dialektiškame iš esmės gyvenime dažnai suveikia taip vadinamas „kraštutinumų dėsnis“(jau minėtas „arba – arba“ principas), kai įvairiose situacijose puolama iš vieno kraštutinumo į kitą.

Dabarties gyvenime pradeda reikštis ir kitokio pobūdžio metafizinės tendencijos. Faktiškai išplaunamas biologinis žmogaus egzistencijos pamatas – jo suskirstymas į priešingas moterišką ir vyrišką lytis. Įvairiausi transgenderiai bei lyties keitimo operacijos – tai ne žmogaus „patobulinimas“, o šios pamatinės dialektinės priešingybės sunaikinimas. Tokios metafizinės „reformos“ gali turėti tik vieną rezultatą – paties „reformos“ objekto, t. y. žmogaus išnykimą.

Bet nepaisant visokiausių metafizinių nukrypimų ir iškrypimų, vis dėlto reikalas tas, kad metafizika yra visuotinės dialektikos turinio momentas, o ne atvirkščiai. Šiame kontekste ir dabartinė postmodernistinė filosofija su jos „šventa“ teksto, spektaklio ir simuliakro trijule – tai metafizinis-idealistinis kraštutinumas, kuris būdingas kiekvienai dekadanso epochai. Ankščiau ar vėliau pagal dialektikos dėsnius jis bus įveiktas dalinai sugrįžtant prie klasikinės filosofinės tradicijos. Hegelis savo „Logikos moksle“ teigia, kad pažintinis judėjimas į priekį – tai savotiškas sugrįžimas atgal, judėjimas prie ištakų, prie esmės. Panašiai ir statant daugiaukštį namą – prieš kylant pastatui į viršų reikia įsikasti gilyn į žemę, pradėti nuo fundamento. Nors, žinoma, kai kurie postmodernizmo pasiekimai, kaip neigimo neigimo rezultatas, išliks ir kokybiškai naujame filosofijos vystymosi cikle.

Dialektinio metodo pranašumai prieš metafizinį pripažinti ir neklasikinėje modernioje Vakarų filosofijoje, kurioje vystomos įvairios idėjinės dialektikos konstrukcijos. Tai ir „emerdžentinio evoliucionizmo“ koncepcija (K.Morganas, A.Waitchedas) egzistencialistų „antropologinė dialektika“ (Ž-P. Sartras, A. Kamiu), „balansinė dialektikos teorija“ (L. Wordas), „konfliktinė dialektika“ (R. Darendorfas), „negatyvinė dialektika“ (T. Adornas) ir kt.

Kita vertus, dialektikos antipodas yra eklektika, kurią galima pavadinti pseudodialektika arba, kaip dabar sakoma, „feikine“ dialektika. Eklektika suskaldo dialektinę visumą į atskiras dalis bei elementus ir paskui bando mechaniškai sulipdyti iš skirtingų ir nederančių faktų bei teorijų pasaulio arba konkrečios situacijos teorinę mozaiką. Paveikslas gaunasi margas ir kartais estetiškai gražus, bet klaidingas, padrikas, paviršutiniškas ir neatitinkantis tikrovės esmės. Vienas ryškesnių šiolaikiškos eklektikos pavyzdžių – tai gana madinga kai kurių opozicinių intelektualų tarpe taip vadinama „Visuuomenės saugumo koncepcija“ (VSK), kurioje į vieną spalvingą ir savotiškai viliojantį ideologinį mišinį suplaktos įvairiausių sąmoklso teorijų, mitologijos, ezoterikos, vadybos, marksizmo, neklasikinės filosofijos, postmodernizmo ir kitokios idėjos. Nuo tokio „kokteilio“ galima idėjiškai apsvaigti ir tuo pačiu prarasti pusiausvyrą bei blaivią orientaciją realiame pasaulyje.

Kaip teigė F. Engelsas, su kiekvienu nauju fundamentinių mokslų atradimu marksizmas turi keisti savo formą. Dabartinis pasaulis nuo antros XX amžiaus pusės pergyvena jau ketvirtą mokslinės – techninės revoliucijos etapą, kurį kai kas vadina kompiuterine – informacine revoliucija. Mokslas padarė įspūdingą pažangą ir jo atardimai įsiskverbė į visas žmogaus gyvenimo sferas. Atskleistas mikropasaulio gamtinis dialektiškumas. Iššifruotas žmogaus genofondas. Žmonija tyrinėja kosmosą. Kuriamas dirbtinis intelektas. Deja, tuo pačiu, žmonija susidūrė ir su globalinėmis problemomis, kurios kelia grėsmę jos tolimesniam egzistavimui. Visa tai verčia dialektiškai vertinti ir pačią marksistinę dialektiką bei dialektiškai analizuoti naujus dabartinės tikrovės reiškinius.

Šiandien, mano galva, būtina iš marksistinės dialektikos pozicijų išanalizuoti tokius reiškinius kaip informacinės visuomenės charakteristikos, civilizacinių ir farmacinių žmonijos vystymosi aspektų sąveiką, žmogaus situaciją ir biosferos, technosferos bei noosferos tendencijas, dabartinės visuomenės socialinės struktūros pokyčius, privačios bei valstybinės nuosavybės sąveiką bei jų evoliuciją, visuomeninės nuosavybės formų įvairovę, tarybinio socializmo fenomeną ir jo žlugimo priežastis, naujojo socializmo idėją bei modelį, revoliucijų ir reformų santykį, globalizacijos ir ekologijos problemas, socialinius ir nacionalinius santykius, dabartinę klasinės kovos strategiją ir taktiką, darbo turinio metamorfozes, naujuosius netradicinius socialinius judėjimus, gyvenimo, mirties ir nemirtingumo klausimus bei kt.

Vienu žodžiu, materialistinė dialektika arba dialektinis materializmas – tai gyva marksizmo dvasia. Jos evoliucija – tai irgi yra dialektika.

Rekomenduojama literatūra

1. Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai (2 tomai). Vilnius, 1950
2. Marksisto biblioteka
3. Metodologiniai marksistinės filosofijos bruožai ( J. Karosas, E. Meškauskas, K. Stoškus
ir kt.). V. 1981
4. Bugakovas M. Pasaulio dialektika.
5. Гегель. Г. Наука логики. (3 тома). – М. 1970
6. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы.- М., 2010
7. Энгельс Ф. Диалектика природы. – М. 1975
8. Ленин В.И. Философские тетради. – М., 1978
9. Ойзерман Т.И. Диалектический материализм и история философии. – М., 1979
10. Кедров Б.М. Беседы о диалектике.- М., 1983
11. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. – М. 1984
12. Wilber Ken. A Brief History of Everything. – Boston, 1996
13. Лиотар Ж. – Ф. Состояние постмодерна. – Спб., 1998
14. Масленников В. Г., Теслинов А. Г. Теория и практика диалектического мышления. – Ж., 1999
15. Лозовский В. Н., Лозовский С. И. Концепции современного естествознания. – Ж., 2001
16. Иванов В. Триалектика.- В., 2001
17. Terry Eagleton. Why Marx Was Right. – London, 2011
18. Попов М.В. Социальная диалектика.- СПб., 2014

Michailas Bugakovas (Михаил Бугаков)

Filosofas, politologas, publicistas (Философ, политолог, публицист)
Įrašas paskelbtas temoje Marksistinės dialektikos pagrindai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

1 komentaras

  1. Algirdas sakė:

    Dėkui už ciklą. Paskutiniame straipsnyje, tarp kitų svarbių dalykų, pateiktą visumoje teisingą tos Visuom. saugumo koncepcijos apibūdinimą norisi papildyti dviem pastebėjimais: – Nors ten ir panaudotos kai kurios marksizmo idėjos, ji esmėjė yra antimarksistinė (aiškiausiai tai atskleista KOB-os “veikale“ Ateizmas ir dialektika – dvi nesuderinamos esmės. Rus.“ Диалектика и атеизм: две сути несовместны“). – Antra vertus, Pakankamai bendra valdymo teorija (rus. “достаточно общая теория управления“ žr. dotu.ru) yra šaunus dalykas. Daugybė joje pateiktų elementų buvo panaudota, rengiant Spalio revoliuciją ir vėliau.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s