Autoriaus Archyvai: Michailas Bugakovas (Михаил Бугаков)

Michailas Bugakovas (Михаил Бугаков)

Filosofas, politologas, publicistas (Философ, политолог, публицист)

6. SOCIALISTINĖ REVOLIUCIJA IR PROLETARIATO DIKTATŪRA (Socializmas ir utopija)

Socialistinė revoliucija ir proletariato diktatūra Būdamas socialinės piramidės apačioje proletariatas faktiškai išlaiko ant savo “pečių ir nugaros” visą buržuazinės visuomenės antstatą. Šia prasme “išsitiesdamas” proletariatas gali apversti ir visą kapitalizmo pastatą, tapti varomąja socialistinės revoliucijos jėga. Nuo proletariato “išsitiesimo” amplitudės … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

5. KLASIŲ KOVA IR PROLETARIATO KONCEPCIJA (Socializmas ir utopija)

Klasių kova ir proletariato koncepcija Aristotelis vadino žmogų „visuomeniniu gyvuliu“. Panašiai kaip gyvuliai gyvena bandomis, taip ir žmonės gyvena grupėmis. Tarp grupių ir grupių viduje tarp atskirų individų visada būna įvairūs skirtumai: rasiniai, etniniai, amžiaus, lyties, fiziniai, intelektualiniai ir t.t. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

КАРАНТИН

Печальная картина – Во время карантина Сидеть в квартире тесной, Как будто под арестом. Коронный некий вирус Вдруг у порога вырос. Он косит свою жатву Через рукопожатия, А так же и дыхание. Он родом из Ухани – Провинции Китая. По … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

4. MATERIALINĖS GAMYBOS BŪDAS (Socializmas ir utopija)

Materialinės gamybos būdas Materialinės gamybos būdas – tai, kalbant marksistinėmis kategorijomis, gamybinių jėgų ir gamybinių santykių dialektika. K. Marksas „Kapitale“ parodė gamybinių jėgų vystymosi istoriją nuo paprasčiausių darbo įrankių iki sudėtingų mechanizmų sistemų, kurios veikiamos garo energijos dėka, nuo rankinio … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

NUOMONIŲ ĮVAIROVĖ IR ŽINIŲ STOKA

Sisteminė globalinio kapitalizmo krizė jau senokai „sublimavosi“ (naudojant froidistinę terminiją) į socialinės minties bei filosofijos raidos „dekadentiškai žavingą“ degradavimą ir pirmiausia į dabartinę pažinimo teorijos bei praktikos tikrovę. Pastaroji, kuri specialioje literatūroje dar vadinama epistemologija arba gnoseologija, tiria žinių ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Komentarų: 1

3. ŽMOGAUS PRIGIMTIS IR VISUOMENĖ (Socializmas ir utopija)

Žmogaus prigimtis ir visuomenė Nepaisant visų spekuliacijų dėl „ekonomizuoto marksizmo antihumaniškumo“, marksizmas prasideda nuo žmogaus. Šia prasme K. Marksas yra didžiausias humanistas. Dar jaunystėje jis rašė, kad galima būti gyvuliu – nusigręžti nuo žmonijos bei kitų žmonių kančių ir vaikytis … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

2. MOKSLIŠKUMAS IR UTOPIŠKUMAS (Socializmas ir utopija)

Moksliškumas ir utopiškumas Utopinė ir mokslinė sąmonė neatskirtos viena nuo kitos „kinijos siena“. Mokslinės teorijos gali turėti savyje ir utopiškumo elementų, o utopijos savo ruožtu – mokslinių idėjų bei užuominų. Mokslinės idėjos neretai vienaip ar kitaip prisideda prie įvairių utopinių … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos, Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

1. MARKSIZMAS, REVIZIONIZMAS, DOGMATIZMAS (Socializmas ir utopija)

Marksizmas, revizionizmas, dogmatizmas Socialinis utopizmas po mokslinės socializmo teorijos atsiradimo vienaip ar kitaip siejamas su revizionizmu ir dogmatizmu, kovoje su kuriais marksizmas ir vystosi. Pati marksistinė socializmo/komunizmo teorija gali būti traktuojama plačiai, kaip visas marksizmas, ir siaurai, kaip sudedamoji socialinė-politinė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

ĮŽANGINIS ŽODIS (Socializmas ir utopija)

SOCIALIZMAS IR UTOPIJA 1820 metais lapkričio 28 dieną gimė K. Markso draugas ir bendražygis, vienas marksizmo įkūrėjų, enciklopediško tipo mąstytojas, genialus dialektinio materializmo filosofijos pradininkas Fridrichas Engelsas (1820-1895). Jo iškilaus 200 metų jubiliejaus proga dar kartą perskaičiau klasikinį F. Engelso … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

ОБЛАКА

На что похожи облака? На нашу жизнь они похожи! Как мы, они всегда в походе, Они зависят от погоды И легкомысленны слегка. Вот туча, что черней, чем горе, Плотнеет, ширится и вот – Она огромная как море, И застилает небосвод. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą