Temos Archyvai: Iš ankstesnių publikacijų

KAIRIOJI PERSPEKTYVA ŠIANDIEN

Atsigauna kairysis judėjimas Europoje ir pasaulyje. Vien per šį pusmetį įvyko keletas reikšmingų tarptautinių komunistinių, socialistinių, darbo partijų ir kitų kairiųjų organizacijų pasitarimų. Į visus šiuos tarptautinius kairiųjų renginius buvo kviečiami ir Lietuvos socialistų vadovai ir kai kuriose iš jų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

KORUPCIJA

Mūsų politikai, kultūrininkai bei buvę disidentai kartas nuo karto vis padejuoja dėl moralinės ir kultūrinės dabartinės visuomenės degradacijos. Žiniasklaidoje apstu įvairiausių faktų ir istorijų, pa¬tvirtinančių šią tendenciją. Iki šiol visa tai daugiausia buvo pateikiama kaip pilietinės visuomenės ydos, kurios būdingos … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

NEDARBAS

Kapitalizmas ir nedarbas – tai du neatskiriami vienas nuo kito dalykai. Visame dabartiniame pasaulyje – ryški nedarbo didėjimo tendencija. Daugeliui žmonių darbas iš tikrųjų tampa ne kūrybiniu poreikiu, bet būtiniausiu pragyvenimo šaltiniu. Vis didėjanti žmonijos dalis šia prasme sugrįžta j … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

APIE MEILĘ

Laikas pakalbėti apie tauriausią žmonių tarpusavio santykių jutimini reiškinį – apie meilę. Iš žmogiškosios kultūros gelmių ateinanti šio jausmo romantizavimo tendencija šiandien įgauna atvirkštinę esmę. Meilė tampa siurreali ir pornografiškai nuoga tiesiogine ir perkeltine šių žodžių prasme. Vis dažniau vietoje … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

POLITIZUOTA ETIKA

Lietuvos politinio gyvenimo realijos išpopuliarino etikos sąvoką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tapo savotišku “moraliniu tribunolu“, kuris arba “pamalonina“, arba “kapoja galvas“ į kairę ir į dešinę. Deja, šis „kapojimas“ turi tik ritualinę prasmę ne vien dėl tos priežasties, kad visi … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

TERORIZMAS

Sakoma, kad po 2001 m. rugsėjo 11 d. kraupaus teroro akto Niujorke ir Vašingtone pasaulis iš esmės pasikeitė ir kad taip prasidėjo pirmasis naujojo amžiaus karas, kuris nulems visą šio amžiaus eigą. Iš tiesų, telekadras su įsirėžiančiu į dangoraižį keleiviniu … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

LIETUVĄ UŽVALDĖ MARGINALAI

Marginalumo sąvoka sociologijoje apibūdina pereinamosios socialinės grupės būseną (lot. marginalis – stovintis prie krašto). Marginalai – tai žmonės, atskilę nuo vienos tradicinės grupės ir neprisiplakę prie kito istoriškai nusistovėjusio socialinio sluoksnio, arba žmonės, priklausantys iškart keliems ir skirtingiems sociumams. Jie … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

MISTIKA IR GYVENIMAS

Nuo senų laikų pažintinė žmogaus veikla laikoma vienu svarbiausių jo egzistencijos tikslų. Pagrindinės šios veiklos formos – tai mokslinis ir mistinis pasaulio suvokimas bei pažinimas. Tarpusavyje konkuruodami ir sąveikaudami, mistinis ir mokslinis mąstymo būdai lydi žmonijos evoliuciją per visas epochas. … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

ŽMOGUS

Ar mes pastebime, kaip, pasikeitus visuomeninei santvarkai, keičiamės ir mes patys? Ar suvokiame, kad mus pradėjo valdyti trys dievai: pinigai, valdžia ir šlovė? Ar matome, kad visos neigiamos žmogiškosios savybės, kurios leidžia tobulai tarnauti šiems dievams, dabar gyvenimiškai įprasmintos ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

NEPRIKLAUSOMYBĖ

Nepriklausomybės atkūrimo diena – tai viena iš svarbiausių ir reikšmingiausių švenčių bet kurios valstybės istorijoje. Nepriklausomybė – natūrali tautos būsena, būtina sąlyga jos kultūros, kalbos plėtotei, nacionaliniam savitumui, tradicijoms ir tautos psichologijai išsaugoti. Deja, ši “natūrali būsena“ nepadėjo mums užtikrinti … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą